30/11/2023
9.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Abdiu-Halili: Ligji i ri organik i buxhetit, pjesë e reformës së financave publike

Skriningu dypalësh për Kapitullin 33, “Dispozitat financiare dhe buxhetore” pjesë e Klasterit 5 “Burimet, Bujqësia dhe Kohezioni” filloi sot në Bruksel.

Kapitulli 33 trajton aftësinë dhe kapacitetin tonë administrativ si vend për të kontribuar në buxhetin e përbashkët të BE-së, kur të bëhemi shtet anëtar i plotë i BE-së, pasi të bëhemi shtet anëtar. Disa nga çështjet që do të trajtohen në këtë kapitull janë trajtuar tashmë në shqyrtimet dypalëshe për Kapitullin 16 Tatimet dhe 29 – Doganat, të cilat lidhen drejtpërdrejt me këtë kapitull.

Në fjalën e saj hapëse para ekspertëve të Komisionit Evropian, Zëvendës Kryenegociatorja me BE-në dhe Sekretarja e Shtetit në Sekretariatin për Çështje Evropiane , Drita Abdiu-Halili, theksoi se si vend që ka zbatuar Stabilizim-Asocim Marrëveshja për gati 20 vjet, Maqedonia e Veriut vazhdimisht harmonizon legjislacionin kombëtar në këtë fushë dhe po punohet në forcimin e kapaciteteve administrative dhe zhvillimin e sistemeve të TI-së, si pjesë e procesit të dixhitalizimit të shërbimeve.

“Disa nga aktivitetet e fundit përfshijnë miratimin e Ligjit të ri Organik të Buxhetit, i cili është pjesë e reformës në financat publike. Gjithashtu, këshilli fiskal tashmë është krijuar nga Kuvendi në shtator të vitit 2023”, theksoi ndër të tjera Abdiu Halili.

Delegacioni shtetëror për Kapitullin 33, i kryesuar nga Ministria e Financave, përfshin edhe përfaqësues nga institucionet tjera relevante si: Administrata e të Hyrave Publike, Administrata e Doganave, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Enti Shtetëror i Statistikave si dhe Sekretariati për çështje evropiane.

Takimet e ardhshme dypalëshe të shqyrtimit me Komisionin Evropian për Kapitullin 13 – Peshkimi janë planifikuar të zhvillohen më 26 dhe 27 tetor në Bruksel.

Të fundit