04/10/2023
16.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Ademi: Për të kthyer besimin në gjyqësor, duhet të punohet në mënyrë transparente

Transparenca, gjyqësori i hapur dhe zbatimi i standardeve dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) janë ndër angazhimet kryesore të Gjykatës Supreme për zbatimin e reformave të nevojshme dhe kthimin e besimit në gjyqësor, thotë për MIA-n kryetarja e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Besa Ademi, me rastin e 31 Marsit – Ditës së Gjyqësorit të Maqedonisë.

“Gjykata e Lartë në periudhën e kaluar është fokusuar plotësisht në këto parime themelore. Në këtë drejtim, si moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, theksoj miratimin e Rregullores së re të Punës së Gjykatës Supreme, në dispozitat e së cilës është inkorporuar modeli i punës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Rregullorja e re miratohet vetëm pas 23 vitesh dhe si akt siguron kryerjen e funksionit të ligjshëm, të pavarur, të paanshëm, efikas dhe të arsyeshëm, si dhe realizim të pandërprerë të të drejtave të palëve, thekson kryetarja e Gjykatës së Lartë.

Si institucioni më i lartë gjyqësor në vend, shton Ademi, jemi të përkushtuar për zbatimin konsekuent të standardeve dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të cilave u referohemi në qëndrimet, opinionet, konkluzionet dhe vendimet tona.

“Në këtë kuptim, përpjekjet tona janë shumë të qarta: përafrimi i standardeve me Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut si kontributi më i fuqishëm në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe pavarësisë së gjyqësorit”, thotë Ademi.

Lidhur me transparencën dhe drejtësinë e hapur si angazhime të Gjykatës Supreme, ajo theksoi se risi thelbësore në këtë drejtim është krijimi i Këshillit të Hapur Gjyqësor dhe nënshkrimi i Deklaratës për Gjyqësor të Hapur.

“Gjyqësori i hapur në konceptin e Partneritetit për Qeverisje të Hapur është një risi në kontinentin evropian. Me themelimin e gjyqësorit të hapur, Maqedonia e Veriut është një nga vendet e pakta në të cilat koncepti i Iniciativës Globale për partneritet për qeverisje të hapur e inkorporon gjyqësorin”, thotë Ademi.

Sipas saj, gjyqësori i hapur si pjesë e Partneritetit të Hapur të autoriteteve duhet të shërbejë si mekanizëm për përmirësimin e pozitës së gjyqësorit të përcaktuar në Kushtetutë dhe ligje, përkatësisht në ofrimin e kushteve për respektimin e plotë të parimit të pavarësisë në të gjithë format – institucionale, funksionale dhe financiare.

“Gjyqësori i hapur në atë kontekst do të jetë bazë kyçe për hapjen e plotë të gjykatave dhe besimin e qytetarëve në raport me punën e gjykatave”, thotë Ademi.

Me rastin e Ditës së Gjyqësorit të Maqedonisë, Kryetari i Gjykatës Supreme u dërgon mesazh qytetarëve dhe opinionit se Gjykata Supreme do të jetë e përkushtuar dhe këmbëngulëse në përpjekjet e saj për një gjyqësor të pavarur dhe gjyqësor në shërbim të qytetarëve.

“Jam e bindur se me mënyrën e re të punës, hapjen e plotë ndaj qytetarëve dhe qasjen ndaj standardeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ne kemi sukses dhe do të kemi sukses të krijojmë një gjyqësor modern të bazuar në parimet e pavarësisë, integritetit , barazi dhe ekspertizë”, thotë kryetarja e Gjykatës Supreme, Besa Ademi, duke uruar me rastin e Ditës së gjyqësorit të Maqedonisë.

Të fundit