30/05/2023
20.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

Certifikata për grupin e parë të mentorëve socialë

Në organizim të Asociacionit për Kërkim, Komunikime dhe Zhvillim “Pablik” sot do t’iu ndahen certifikata grupit të parë të mentorëve socialë (mentorë për integrim në punë) nga Republika, të cilët duhet të jenë partnerë të kompanive dhe të institucioneve, në procesin të integrimit të grupeve të ndjeshme në tregun e punës.

Përgjatë programit të verifikuar kanë kaluar 12 mentorë socialë, të cilët përveç me pjesën teorike, njohuritë i kanë rrumbullakësuar edhe me pjesën praktike dhe kanë gjeneruar rezultate të cilat, siç thonë organizatorët, nënkuptojnë ndryshim pozitiv në jetët e personave që punojnë shumë.

Mentorët socialë, theksojnë, janë hallka që e bën lidhjen ndërmjet mbrojtjes sociale dhe tregut të punës. Ata i nxisin afinitetet te personat që punojnë shumë, mundësojnë shpërblimin e kapaciteteve të tyre dhe e trasojnë rrugën e tyre drejtë tregut të punës duke ndërtuar relacione me sektorin e biznesit.

“Roli i mentorëve socialë është që të jenë partnerë të kompanive dhe institucioneve në procesin e integrimit të personave të ndjeshëm në tregun e punës. Por mbi të gjitha, ata janë partner i mentorëve që kanë nevojë për mbështetje në integrimin në punë. Synimi i tyre kryesor është të inkurajojnë, nxisin, drejtojnë, lëvizin, ndryshojnë. Të jesh një urë lidhëse midis idesë së ndryshimit dhe ndryshimit real. Dhe të gjitha me një qëllim – krijimin e vendeve të punës më gjithëpërfshirëse që kanë rëndësi të madhe për krijimin e shoqërive të qëndrueshme me mundësi të barabarta për të gjithë”, thuhet në kumtesën me rastin e ndarjes së certifikatave.

Krijues i metodologjisë dhe programit edukativ për mentorim social është Shoqata për Kërkim, Komunikim dhe Zhvillim, “Pablik”, e cila përmes “Promovimit rajonal të mentorimit social si qasje për aktivizimin e tregut të punës për njerëzit e cenueshëm” në bashkëpunim me Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) prezanton ndryshime në sistemet e mbrojtjes sociale në Maqedoni dhe në Ballkanin Perëndimor

Të fundit