01/12/2023
11.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Dogana e shënoi 27 vjetorin – paralajmëroi risi në punë

Përshpejtim të procedurës së operatorëve ekonomik dhe zvogëlim të shpenzimeve të tyre në procedurat doganore, u premtoi drejtori i Drejtorisë doganore Gjoko Tanasoski me sistemin e ri që do të fillojë të funksionojë nga qershori i këtij viti, ndërsa i cili do të krijojë kontroll doganor më efikas dhe më modern në pajtim me zhvillimin global dhe erën digjitale.

“Vitin e fundit Drejtoria doganore filloi kapitull të ri në punën e saj, ishte finalizuar zhvillimi i Sistemit për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumentet aksionare që do ta zëvendësojë sistemin e tanishëm ASIKUDA. Me atë, të gjitha procedurat doganore që deri tani u realizuan në letër do të zëvendësohen me procedura elektronike. Me implementimin e sistemit të ri, i cili paraqet parakusht për zhvillim të mëtutjeshëm të zgjidhjeve digjitale dhe shërbimeve, dukshëm do të thjeshtësohet puna e nëpunësve doganor, agjencive kufitare për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën doganore dhe të jashtme tregtare dhe do të krijohet rrethinë doganore më efikase dhe më moderne në pajtim me zhvillimin global dhe erën digjitale”, theksoi Tanasoski në shënimin e sotëm të 27 vjetorit të ekzistimit të Doganës dhe Ditës së Doganës.

Theksoi se dogana është në rrugën e vërtetë duke theksuar se në vitin që kaloi ka rritje në pagesën e të ardhurave doganore për 11 për qind.

“Drejtoria doganore sipas të gjitha bazave ka paguar të ardhura prej 1,43 miliard euro me ç’rast nga dogana janë paguar 5,6 miliard denarë të cilat kanë rritje prej 8,3 për qind, nga TVSH-ja 49,11 miliard denarë dhe 12,5 për qind rritje, nga akcizat 28,8 miliard denarë dhe 9,3 për qind rritje”, potencon Tanasoski, duke shtuar se ky është rezultat i disiplinës së rritur financiare, bashkëpunimit me institucionet të cilat kryejnë kontroll në tregun e brendshëm…

Zëvendësministrja e Financave Shiret Elezi theksoi se Drejtoria Doganore në vitin 2018 me arritje të këtyre rezultateve me sukses e realizon njërin nga funksionet e saj bazë – ruajtjen e interesave financiare të shtetit.

“Krijimi i klimës së volitshme të biznesit është kyç për zhvillimin ekonomik. Puna jonë është të mundësojmë sistem të sigurt, të drejtë dhe të përmbajtur. Këtu njërin nga rolet kryesore e ka edhe Drejtoria doganore”, tha Elezi dhe shtoi se përpjekja e Qeverisë është ruajtja dhe përparimi i marrëdhënieve me bashkësinë afariste.

Qeveria do të vazhdojë me përkrahje të të gjitha instrumenteve dhe nismave për përkrahje të drejtorisë doganore, tha kryeministri Zaev i cili shtoi se duhet të shqyrtohen të gjitha mundësitë që i ofrojnë veglat e reja digjitale.

“Dogana duhet të bazohet në proceset automatike për përpunimin e të dhënave që duhet të kontribuojë për pagesë më të mirë të të ardhurave, analizë më të mirë të rrezikut, siguri më të madhe dhe zvogëlim të rreziqeve”, tha kryeministri.

Potencoi edhe në përfitimet nga vendosja e doganimit të përbashkët në vendkalimet kufitare. sa/

Të fundit