Fëmijët e çerdhes Rea vizituan Televizionin Koha – Tv Koha