03/10/2023
11.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Gjithsej 840 qytetarë kanë aplikuar për inverterë, subvencionimi në vijim

Gjithsej 840 qytetarë kanë paraqitur në thirrjen publike për subvencionimin për furnizimin e pajisjeve më bashkëkohore për ngrohje – kondicionerë inventerë për vitin 2019, që Qyteti i Shkupit e ka publikuar në mars të këtij viti. Subvencionimi ende është në vijim dhe qytetarët mund të kompensojnë një pjesë të shpenzimeve të bëra gjatë furnizimit të inventorëve.

Siç bëri të ditur Qyteti i Shkupit, me këtë thirrje përfshihen të gjithë kondicionerët inventerë që janë blerë në një janar të vitit 2019. Lartësia e subvencionimit është në vlerë prej 50 për qind nga vlera e pajisjes, por jo më shumë se 15.000 denarë me tatim të përfshirë personal të të ardhurave. Thirrje do të realizohet sipas parimit “i ardhuri i parë, i pari shërbehet” ndërsa do të zgjasë deri më 30 nëntor apo deri te shterja e mjeteve të parapara financiare nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për këtë dedikim.

Të drejtë të pjesëmarrjes në thirrjen publike kanë banorët e Shkupit, në komunat Aerodrom, Gazi Babë, Kisella Vodë, Karposh, Çair, Shutkë, Qendër, Gjorçe Petrov, Butel dhe Saraj të cilët kanë blerë kondicioner inventer për ngrohjen e amvisërive të tyre (objekt banimi) në periudhën nga një janari e deri më 30 nëntor të këtij viti dhe të parashtrojnë kërkesë për kompensimin e një pjese të shpenzimeve.

Në thirrjen publike nuk kanë të drejtë në pjesëmarrje banorët (amvisëritë) të cilët kanë objekt banimi me kyçje të ngrohjes qendrore, pa marrë parasysh në atë nëse e përdorim, si dhe banorët (amvisëritë) të cilët kanë objekt banimi në fazën e ndërtimit dhe nuk jetojnë në të.

Aplikuesi duhet ta parashtrojë kërkesën dhe dokumentacionin në zar të mbylltë deri te “Komisioni për zbatimin e procedurës për subvencionimin e qytetarëve në rajonin e Qytetit të Shkupit për furnizimin e stufave me peleta”, në arkivin e Qytetit të Shkupit, në adresën; bulevardi “Ilnden” numër 82, çdo ditë pune nga ora 08.30 e deri në orën 16″, theksojnë nga Qyteti i Shkupit.

Në vijim janë edhe thirrjet publike për subvencionimin e qytetarëve për furnizimin e stufave me peleta dhe për biçikleta.

Të fundit