05/10/2023
15.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Konferencë për funksionalitetin dhe operacionalizimin e trupit këshillëdhënës për etikën gjyqësore

Shoqata e gjykatësve të Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të jetë nikoqir i konferencës “Funksionalizimi dhe operacionalizimi i trupit këshillëdhënës për etikën gjyqësore në Maqedoninë e Veriut”, të mbështetur nga USAID-i.

Fjalime hyrëse në këtë ngjarje do të kenë gjykatësit suprem Shpend Debaj dhe Xhemail Saiti, i cili njëherit është edhe kryetar i Shoqatës së gjykatësve të Maqedonisë së Veriut, si dhe Goran Lazarevski në cilësinë e drejtorit të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare.

Qëllimi i kësaj konference, sipas organizatorëve, është që të informohet opinioni në përgjithësi dhe ai profesional për qëllimet dhe detyrat e Trupit këshillëdhënës për etikën gjyqësore, si dhe për aktivitetet për përforcimin e kapaciteteve të tyre.

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare e përforcon pjesëmarrjen kontruktive të organizatave civile lidhur me politikat dhe çështjet e orientuara ndaj luftës kundër korrupsionit, transparencës dhe qeverisjes së të drejtës dhe e rrit dhe e mban përfshirjen e të rinjve në jetën publike në Maqedoninë e Veriut.

Të fundit