30/11/2023
8.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Kushdo që dëshiron të jetë drejtor shkolle do të duhet të fitojë aftësi IT dhe të japë një provim

Kandidatët që duan të pajisen me certifikatë për drejtor të shkollës fillore apo të mesme, do t’i nënshtrohen provimit në datat 9, 10 dhe 11 nëntor. Aftësitë bazë të IT-së janë pjesë e detyrueshme e provimit dhe ka module të tjera që kandidatët duhet të dinë për t’i kaluar. Kandidatët para vitit 2017 merrnin certifikatën e drejtorit vetëm nëse paraqisnin punim, por pas miratimit të një ligji të posaçëm për këtë qëllim, nga viti 2017 secili prej tyre duhet të japë një provim të përbërë nga disa pjesë.

Procesi organizohet nga Qendra Shtetërore e Provimeve , dhe përpara se të jepet provimi, për të ushtruar të drejtën e provimit, çdo kandidat duhet të ketë kryer trajnime. Provimi përbëhet nga tre pjesë që jepen në ditë dhe data të ndryshme.

Deri më tani, që nga ligji për aftësimin dhe provimin për drejtorë të shkollave fillore, të mesme, shkollave me konvikte dhe universiteteve të hapura civile për mësim gjatë gjithë jetës, i miratuar në vitin 2017, 611 persona në vend kanë marrë certifikata për drejtorë. Ky informacion është renditur në Regjistrin e Drejtorëve, i cili është publikuar në faqen e internetit të QSHP.

“Nuk ka vend për t’i hedhur hije të gjithë procesit të dhënies së provimit profesional për drejtorë, sepse procedura zhvillohet konform dispozitave ligjore. Secili kandidat ka dosjen e tij. Pas dhënies së provimit, secili prej tyre merr menjëherë një përgjigje nëse ka kaluar apo jo. Provimi jepet në ambientet e QSHP. Këtu ka bllokues, ka transmetim video të testit që shkon në faqen e internetit të QSHP. Është marrë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar çdo keqpërdorim dhe keqbërje”, njofton drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Biljana Mihajlovska.

Pjesa e parë e provimit përbëhet nga një pjesë teorike dhe praktike që duhet të demonstrojë njohuri dhe aftësi IT për programet bazë të zyrës dhe, përveç kësaj, sistemin EMIS si dhe ditarin elektronik.

“Ka detyra praktike të llojit, për të bërë një detyrë në Excel, Word, Power Point. Kërkohen shkathtësi themelore të IT-së, por të plotësuara me softuerin që përdoret në arsim”, thotë Mihajlovska.

Provimi përmban edhe pyetje nga fusha të tjera. Ka edhe tema që kandidatët i marrin në mënyrë të rastësishme, pra shkruajnë kërkime për temën që lidhet me punën e tyre dhe më pas e kalojnë para një komisioni prej pesë anëtarësh. Nëse kalojnë, marrin patentën e drejtorit.

Trajnim i avancuar për drejtuesit aktualë

Çdo drejtor aktual i një shkolle që ka dhënë provimin për drejtor, është i detyruar të ndjekë trajnime të avancuara të paktën 4 ditë seminari (secila 8 orë), me kohëzgjatje totale 32 orë gjatë vitit. Numri i përgjithshëm i trajnimeve për çdo drejtor duhet të realizohet gjatë vitit akademik 2023/24. Kështu thuhet në njoftimin e publikuar së fundmi nga QSHP, i cili u referohet drejtorëve aktualë.

Drejtorët duhet të zgjedhin katër nga këto trajnime: “Menaxhimi financiar”, “Punë administrative dhe arkivore”, “Përfshirja – sfidë në shkolla, praktikat pozitive”, “Mobingu, aspektet psikosociale dhe mbrojtja ligjore”,
“Futja e kuadrit mësimor dhe profesional (të trajnuarve) në procesin arsimor në shkollat ​​fillore dhe të mesme”, më pas, “Lufta kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave në sistemin arsimor”, “Arsimimi dixhital me aplikimin e teknologjive informative dhe kompjuterike në mësimdhënie. dhe shkollës”, si dhe “Përvetësimi i aftësive për të kontrolluar cilësinë e vlerësimit të njohurive të nxënësve në shkolla”.

Certifikata e drejtorit nuk është e përhershme. Ligji thotë se nëse një kandidat ka një certifikatë dhe nuk bëhet drejtor 5 vjet pas marrjes së tij, duhet të ndjekë sërish trajnimin për të marrë licencën e re të drejtorit.

Të fundit