20/03/2023
18.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Ndërmarrje kanë marrë para nga shteti përmes masës për rroga të punëtorëve, por nuk ua kanë paguar, janë dërguar paralajmërime

Kompani nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga… morën mbështetjen financiare nga shteti për pagesën e pagave për punonjësit, por nuk ua paguan atë punëtorëve, tregon analiza e Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP), institucion përmes të cilit u zbatua kjo masë për mbështetje për pasojat e krizës së koronës me qëllim për të mbrojtur vendet e punës.

Siç tha drejtoresha e Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP), Sanja Llukarevska, bëhet fjalë për 281 punëdhënës që në muajin prill morën mbështetje në vlerë prej 9.995.565 denarë, ndërsa nuk e përmbushën detyrimin për të paguar pagën për 722 të punësuar dhe në muajin maj 427 kompani nuk kanë paguar fare paga për 984 të punësuar, ndërsa kanë marrë ndihmë financiare në vlerë prej 13.698.998 denarë.

Analiza konfirmoi se 120 taksapaguesit që morën ndihmë financiare nuk i paguanin punonjësit e tyre si për muajin prill dhe maj dhe tetë tatimpaguesit paguan më pak pagë për dy muaj.

Pjesa më e madhe e kompanive janë nga Shkupi – 84, pastaj Tetova – 38, Gostivari – 23, Struga – 20 dhe Kumanova – 16.

Përmes kësaj mase për muajin prill të vitit 2020, 19.780 punëdhënësve iu paguan gjithsej 1.793.207.630 denarë, për gjithsej 128.315 të punësuar.

Ndihmë financiare për muajin maj, morën 19.938 punëdhënës në vlerë të përgjithshme prej 1.666.373.597 denarë, për gjithsej 119.182 të punësuar.

Sipas analizës, kompanitë që nuk kanë paguar pagat në muajin maj janë 110 nga Shkupi, 61 në Tetovë, 34 në Gostivar, 28 në Strugë, 21 në Kumanovë, 15 në Manastir dhe 10 në Strumica.

Llukarevska shtoi se punëdhënësit që kanë shfrytëzuar mbështetje financiare, por nuk kanë paguar paga, janë paralajmëruar për pagën e papaguar dhe nëse nuk e bëjnë pagesën brenda afatit të caktuar, do të pasojë procedurë e zbatimit të detyruar të pagës. Për më tepër, shtoi ajo, Ligji për kontributet e sigurimeve sociale të detyrueshme në këtë rast parashikon shqiptimin e gjobës për kundërvajtje dhe punëdhënësi do të jetë i detyruar të kthejë mjetet e marra në mënyrë të plotë, së bashku me interesin në procedurë të të zbatuar nga DAP në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror për Punë.

Ajo u bëri thirrje të gjithë punëdhënësve që të përdorin të drejtat nga Dekreti për mbështetje financiare, por edhe të respektojnë detyrimet e përcaktuara në këtë dekret, Ligjin për kontributet e sigurimeve të detyrueshme dhe Ligjin për marrëdhënie pune.

Drejtoria e të Ardhurave Publike do të kumtoj gjithashtu të dhënat nga analiza për zbatimin e masës për muajin qershor.

Në qershor të viti 2020 përkrahaj financiare është dhën[ për 17.905 kompani me vlerë 1.404.470647 denarë, për gjithsej 101.148 të punësuar. bsh/

Të fundit