Nënshkrim i Memorandumit për bashkëpunim me të gjitha komunat dhe Qytetit të Shkupit (drejtpërdrejtë) - Tv Koha