04/10/2023
16.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

PSE PO THYHET PARIMI I PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT NË INSTITUCIONE

Zvogëlim i % së shqiptarëve?!

Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive etnike në administratën shtetërore dhe publike të R. së Maqedonisë së Veriut, është i garantuar me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit po anashkalohet nga kjo qeveri. Duke marrë parasysh shumën totale të të dhënave të marra për vitin 2018, gjendja e komuniteteve etnike është si në vijim: Maqedonasit – 76.1%, Shqiptarët – 17.4%, Turqit – 0.6%, Romët – 0.8%, Serbët – 1.8%, Vllehët – 2.2%, Boshnjakët – 0.8% dhe 0.4% të tjerë.
Nëse analizojmë përfaqësimin e drejt dhe të barabartë të shqiptarëve do të shohim se ka ngecje në zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë prej se ka ardhur kjo qeveri. Nëse analizojmë 2007 me 2008 kemi rritje të përfaqësimit për 2%, 2009 në krahasim me 2008 kemi rritje 1.3%, 2010 në krahasim me 2009 kemi rritje prej 2.8%, 2012 në krahasim me 2011 kemi rritje 0.3%, kjo rritje e punësimit të shqiptarëve ka vazhduar deri me 2016. Nga viti 2016 kemi zvogëlim të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në bazë të marrëveshjes së Ohrit nga 19.2 në 19 %. Ka ende shumë institucione të cilat nuk japin informacione për përfaqësimin e drejt dhe adekuat.

Të fundit