01/12/2023
13.3 C
Tetovo

Të tjera lajme

Qeveria e RMV-së: Metodologjia për zbatimin e regjistrimit është në përputhje me standardet e OKB-së dhe Eurostat

Bazuar në Ligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Familjeve dhe Banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe me qëllimin e vetëm të aplikimit të bazave metodologjike në regjistrim, Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave publikoi Metodologjinë për përgatitjen, organizimin dhe zbatimin e regjistrimint të popullsisë, familjeve dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021, thonë nga Qeveria, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Metodologjia synon të sigurojë parime unike për organizimin e regjistrimit dhe zbatimin unik të bazave metodologjike në regjistrim dhe është menduar për të gjithë pjesëmarrësit në regjistrim të përcaktuar me Ligjin për Regjistrimin, por edhe për të gjithë përdoruesit e rezultateve të regjistrimit.

Ai përmban të gjitha sqarimet e nevojshme metodologjike-organizative dhe teknike, në mënyrë që të sigurojë zbatimin e qasjes së re metodologjike të kombinuar dhe teknologjisë së re për kryerjen e regjistrimit.

Metoda e kombinuar e regjistrimit, e cila është futur për zbatimin e suksesshëm të regjistrimit, është një qasje komplekse metodologjike dhe teknologjike. Siguron mundësi të shumta, bazuar në kombinim të të dhënave të marra në terren përmes regjistrimit individual dhe duke përdorur të dhëna nga baza e të dhënave standarde statistikore të marra nga regjistrat ekzistues në lidhje me përdorimin e numrit amë të qytetarit.

Për më tepër, për herë të parë do të kryhet një regjistrim në terren duke përdorur laptopë nga regjistruesit, të lidhur me aplikacion të zhvilluar posaçërisht në internet të vendosur në cloud, në vend të pyetësorëve prej letre.

Kjo zvogëlon kohën e nevojshme për mbledhjen e të dhënave, zvogëlon koston e operacionit të regjistrimit, kërkon më pak kohë për të përpunuar të dhënat përfundimtare, të dhënat e regjistrimit do të merren më shpejt dhe do të sigurohet një nivel shumë më i lartë i cilësisë së të dhënave të regjistrimit.

Njësitë që do të mbulohen nga Regjistrimi janë: personat, familjet dhe apartamentet, domethënë banesat.

Sipas Entit të Statistikave të Shtetit, Regjistrimi do të sigurojë të dhëna për tre kategori të popullsisë:

– Popullsia totale e banorëve;
– Popullsia e përgjithshme jorezidente;
– Popullsia totale e regjistruar, një kategori që përfshin dy kategoritë e mëparshme të popullsisë”, thonë nga Qeveria.

Regjistrimi, si operacioni më i rëndësishëm statistikor, përcaktohet në përputhje me kornizën ligjore dhe në përputhje me standardet e Kombeve të Bashkuara dhe Eurostat, si dhe rregulloreve të tjera ndërkombëtare dhe të brendshme./Telegrafi/

Të fundit