11/12/2023
5.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Rregullohet ndihma juridike falas për fëmijët

Ministria e Drejtësisë ka përgatitur ndryshime në Ligjin për Drejtat e Fëmijëve, në mënyrë që të harmonizohet me Ligjin për Ndihmën Ligjore të Lirë në pjesën që rregullon procedurën për aprovimin ose mosmiratimin e aplikimit për ndihmë juridike falas pranë Qendrës për Punë Sociale.

Ligji i ri për ndihmë juridike falas, siç deklarojnë nga Ministria, përcakton se dispozitat e kësaj zgjidhjeje ligjore nuk do të zbatohen në ofrimin e ndihmës ligjore për një fëmijë, por do të zbatohen dispozitat e Ligjit për Drejtat e Fëmijëve.

Njëkohësisht, përcaktohet se Ministria e Drejtësisë kryen vetëm pagesën e shpenzimeve të dorëzuar dhe dokumentet e nevojshme nga avokati kur është fjala për ndihmë juridike për fëmijët në procedurat para qendrave për punë sociale dhe Ministrisë së Brendshme në përputhje me dispozitat e Ligjit për të Drejtat e Fëmijëve.

Me ndryshimet e propozuara, Qendra për Mirëqenie Sociale përcaktohet pikërisht të nxjerrë një vendim për miratimin e ndihmës juridike falas për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në një procedurë para Qendrës ku prania e një avokati është e detyrueshme.

Të fundit