25/03/2023
13.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Seanca të dy komisioneve kuvendore

Në Kuvend sot seanca do të mbajnë Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësivedhe Komisionin ligjdhënës-juridik

Në rendin e ditës të seancës së 52-të të Komisionit për sistem politik dhe marrëdhëniet mes bashkësive janë disa iniciativa qytetare, si iniciativa në nivel shtetëror për paraqitjen e propozimit për anëtarësim në ndryshimin e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes propozuesit të autorizuar Petar Bogoevski.

Para anëtarëve të këtij komisioni janë iniciativat qytetare për mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve për shpalljen e referendumit në të cilin qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mund të deklarohen “pro” apo “kundër” disa pyetjeve të referendumit, të cilat i referohen miratimit të Ligjit për organizimin sindikal, për ndryshimin e Ligjit për Zgjedhje.

Në rend dite është edhe Iniciativa Qytetare për mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve për shpalljen e referendumit në të cilin qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mund të deklarohen “pro” apo “kundër” pyetjes së referendumit “A jeni pro apo kundër miratimit të Ligjit për amnisti për personat e dënuar për ngjarjet e 27 prillit 2017 në Kuvend. Propozues i autorizuar është Lube Petrevski.

Anëtarët e Komisionit ligjdhënës-juridik duhet të mbajnë dy seanca, seancën e 169-të dhe 170-të. Deputetët në seancën e parë duhet të shqyrtojnë Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale dhe Propozim-ligjin për shtesën e të rinjve, të dy me procedurë të shkurtuar, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për shoqëritë financiare.

Iniciativat qytetare janë në rend dite edhe në seancën e 170-të të Komisionit ligjdhënës-juridik

Të fundit