02/06/2023
21.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shoqata Dora e Artë realizon me projektin  “Edhe ne si të tjerët”

Shoqata “Dora e Artë”, nga Tetova, do të realizojë projektin “Edhe ne si të tjerët”.Me këtë rast do të organizohet puntori creative për fëmijët me nevoja të veçanta.     Projekti ka për qellim që të ndikojë në ngritjen e vetëdijes te familjarët e personave me nevoja të veçanta ,mjedisin ku ata jetojnë dhe te institucionet e sistemit me qëllim që tu mundësohet më shumë pjesëmarje në aktivitete kreative si pjesë e shoqërise.

“Në kuader të proejektit  puntori Kreative për fëmijet me nevoja të veçanta ,,EDHE NE SI TË TJERËT ,,do te realizohen   6(gjashtë ) puntori kreative në mbykqirje të Psikologut, Defektologut  dhe Pedagogut   : dy puntori  në Shkollën fillore –,,Liria ,-Tetovë , dy puntori në shkollën fillore Istikball   dhe dy puntori në Shkollën filore Kiril dhe Metodi -Tetovë . Në puntorit kreative do te  marin pjesë gjithsej 56 fëmijë me nevoja të veçanta nga mosha 6-25 vjec nga Tetova dhe fshatrat përreth te Komunës së TetovësTë gjitha  punët kreative të punuara nga këta fëmije do te  ekspozohen në fund të projektit   në ekspozitën që do të mbahet  në hapsirën e shtëpisë së Kulturës ,,Ilo Antevski- Smok në Tetovë .Në kuadër të projektit do të mbahen  tre tryeza te rrumbullakta  me prindërit e fëmijve me nevoja të veçanta si dhe faktorët relevant nga komuna e Tetovës dhe fshatrat përreth Në fund të projektit do te mbahet   një tribun ku pjesmarës do të jenë  prindërit ,përfaqsues të organizatave joqeveritare , persona të profesioneve adekuate nga Tetova dhe fshatrave përreth” tha Shejnur Elmazi-Shoqata Dora e Artë

Shoqata DORA E ARTË nga Tetova parasegjithash ka një pjesë të madhe të aktiviteteve për ta ndryshuar statusin dhe paragjykymet e personave me nevoja të veçanta në komunën e Tetovës ,posaçërisht te familjet që mos të jenë të izoluar ,në secilin segment të shoqerisë. TV KOHA

 

Të fundit