05/10/2023
15.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Skandal, kepërdoren fondet e BE-së nga një shtipjan, Prokuroria ngritë padi

Një qytetarë i Shtipit (32) është akuzuar për mashtrim dhe keqpërdorim me mjetet nga fondet e Bashkimit Europian, transmeton Zhurnal.

Siç kumtoi Prokuroria Publike, akuza pasoi pas një hetimi më të gjërë nga prokurori i Prokurorisë Publike, në të cilën janë mbledhur materiale dhe dëshmi verbale, që pas shqyrtimit dhe analizës është vërtetuar se i akuzuari gjatë periudhës nga viti 2015 deri në vitin 2017 i ka kryer veprat penale – kepërdorim të detyrës zyrtare dhe autorzim, dhe mashtrim në dëm të mjeteve të BE-së.

I akuzuari siç potencohet në kumtesë, veprën penale e ka kryer si person përgjegjës, udhëheqës i personit fizik “Balkan Eko Fruit”, Sveti Nikole, ku si bashkëpjesmarrës është edhe personi fizik “Agropioner” DOO Skopje, e udhëhequr nga shtetas i Arabisë Saudite.

“Duke keqpërdorur mjetet me të cilat janë fituar nga Agjencia për mbështetje finansiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, si dhe me shfrytëzimin, tejkalimin dhe moszbatimin e kompetencave dhe obligimeve, i akuzuari ka bërë dëm personi të dëmtuar juridik në të cilën ka qenë udhëheqës edhe të në shumë prej 69.825.499.00 denarë”, thonë nga Prokuroria.

Përndryshe, i akuzuari me arsyetimin për nevojën dhe shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD programi, ka lidhur marrëveshje me Agjencinë për mbështetje finansiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural për shfrytëzimin e mjeteve për pagesë të 50% nga vlera e pajisjeve, me çka ka fituar para në vlerë prej 14.989.596.00 denarë. Ndërkohë nga “Stopanska Banka” AD Skopje për finansim afatgjatë të një kornize kreditore multivalutore ka marrë para në vlerë prej 1.6 milion euro. Por, në vend që sipas marrëveshjes mjetet nga IPARD programi ti transferon në llogarinë e personit fizik “Balkan Eko Fruit” DOO Sveti Nikole në Stopanska Banka AD Skopje në përputhje me marrëveshjen për finansim afatgjatë për shkak të pagesës të një pjese të kreditit, i akuzuari pa pëlqimin e personit fizik – bashkëveprues, i ka transferuar mjetet në llogarinë e personit juridik “Ballkan Ekop Fruit” DOO Sveti Nikole në Bankën komerciale AD Skopje nga e cila mjetet janl paguar personave juridik të afërt me të për arsye të ndryshme, në vlerë prej 6.406.206.00 denarë. Mbetjet tjera të mjeteve (paratë) në vlerë prej 8.583.390.00 denarë ai i ka paguar personave tjerë juridik për fatura rrjedhëse për arsye të ndryshme.

Në periudhën e cila ka qenë lëndë hetuese e Prokurorisë Publike, i akuzuari si udhëheqës, pa pëlqimin e bashkëpjesmarrësit personit juridik, në mënyrë elektronike ka aprovuar dhe paguar gjashtë transakcione në vlerë prej 13.720.147 denarë, në të cilën ka porositur të mira materiale personit juridik ndaj personave tjerë fizik dhe juridik me vlerë prej 15.690.491.00 denarë .

Të fundit