03/03/2024
11.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Angelovska-Bejoska: Për shkak të pabarazisë gjinore në tregun e punës shkakton një humbje rreth 18% të Bruto Prodhimit Vendor (BPV)në vit

Një studim i Bankës Botërore, prezantuar nga guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bejoska, ka evidentuar se hendeku gjinor në tregun e punës shkakton një humbje prej 18% të Bruto Prodhimi Vendor (BPV) në vendet e Ballkanit Perëndimor, çdo vit. Guvernatorja theksoi se përshkrimi i këtij hendeku është thelbësor për të adresuar pabarazitë dhe për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik.

Nënvizuar ndikimin e pandemisë, Angelovska-Bejoska përmendi se krizat kanë pasuar një ndikim të joproporcionuar në segmentet ekonomike dhe sociale. Në vitin 2021, shkalla e punësimit të grave ka pësuar një rënie më të thellë në vendet e Ballkanit Perëndimor krahasuar me ekonomitë e zhvilluara, thelluar edhe më tej hendekun gjinor në nivel global.

Edhe pse aktiviteti i grave po rritet në vitin 2022, Maqedonia dhe Kosova ende nuk kanë arritur nivelet para pandemisë. Guvernatorja theksoi se ndikimi i pandemisë në sektorin e shërbimeve, veçanërisht në ato që mbështeten në ndërveprimin social dhe në ekonominë informale, ka ndikuar fuqishëm në punësimin e grave.
Studimi gjithashtu evidenton një hendek të theksuar të pagave në rajon, që në disa vende tregon një tendencë zgjerimi. Guvernatorja nënvizoi se përmirësimet në këtë drejtim mund të sjellin jo vetëm rritje ekonomike, por edhe përmirësime thelbësore në cilësinë e tregut të punës.

Të fundit