18/05/2024
17 C
Tetovo

Të tjera lajme

Banka Popullore: Denari momentalisht është stabil

“Kursi fiks i denarit siguron stabilitet për qytetarët, firmat dhe kompanitë në shlyerjen e kredive të tyre të lidhura me euron, si dhe ndihmon në shmangien e luhatjeve të larta të çmimeve si pasojë e çmimeve të importit”, thuhet në postimin e Bankës Popullore në Facebook.

Njoftimi tregon se kursi i qëndrueshëm i denarit është mekanizëm për disiplinë makroekonomike dhe për pritje stabile dhe se Banka Popullore do ta mbajë kursin e denarit me të gjitha instrumentet në dispozicion.

“Duhet të kemi parasysh se ekonomia maqedonase dallohet me nivel të lartë të tregtisë së jashtme, që nënkupton ndjeshmëri më të madhe ndaj mjedisit të jashtëm, duke përfshirë edhe ndryshimet e kursit të këmbimit të monedhës vendase në raport me valutat e huaja. Me një kurs këmbimi fleksibël, do të nënkuptonte një transferim relativisht të shpejtë dhe domethënës të efekteve të ndryshimeve të kursit të këmbimit në çmimet vendase, duke pasur parasysh peshën e lartë të produkteve të importuara. Një tipar tjetër është se ekonomia jonë është një debitor neto jashtë vendit, gjë që është edhe një tipar i natyrshëm për një vend në këtë fazë zhvillimi që ka nevojë për kapital shtesë. Me një kurs fleksibël të këmbimit, ulja hipotetike e vlerës së denarit do të çonte në një shumë më të madhe të borxhit dhe vështirësi të mundshme në shërbimin e borxhit ekzistues. Në të njëjtën kohë, në kushtet e një niveli ende relativisht të lartë të euroizimit të ekonomisë sonë, ndryshimet në kursin e këmbimit do të rezultonin edhe me borxh më të madh të popullsisë dhe kompanive, duke pasur parasysh përfaqësimin e gjithsej kredive në valutë në totalin e kredive”, thuhet në postim.

Me mbajtjen e një kursi të qëndrueshëm të denarit, thonë nga Banka Qendrore, ekonomia mbrohet nga luhatjet e tepërta të çmimeve dhe rritja e borxhit në valutë dhe sigurohet pritshmëritë e qëndrueshme të tregut, dhe e gjithë kjo po ashtu që ofron mjedis më të favorshëm për ekonominë rritje.

Të fundit