12/07/2024
24.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Bujar Osmani mori dhuratë nga nikoqiri një telefon të artë me diamante gjatë vizitës së tij në Jordani: tre ditë heshtje nga MPJ

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, gjatë vizitës së tij në Mbretërinë e Jordanisë, ka marrë dhuratë nga nikoqiri i tij një iPhone 14 i artë me diamante, ndërsa delegacionit që e shoqëronte iu dhuruan bizhuteri floriri, mësoi “A1on” nga senior. burime diplomatike.

Në kuadër të vizitës së parë të punës në Mbretërinë Hashemite të Jordanisë, e cila u zhvillua në fund të tetorit të vitit të kaluar, ministri Osmani pati një takim me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Emigracionit, Ayman Safadi, si dhe me Ministrin e Bujqësisë, Khalid Al-Hanifat, duke nënshkruar disa marrëveshje dypalëshe me këtë vend.

Osmani ka marrë një telefon dhuratë nga seria e fundit e iPhone, I-phone 14 diamanti floriri, i cili shitet nga 2700 deri në 6000 euro, varësisht nga lloji i gurëve të çmuar. Diplomatët që udhëtonin me të morën bizhuteri ari.

“Një duzinë persona në delegacion morën bizhuteri ari, pra zinxhirë floriri, ndërsa ministrit i dhanë dhuratë një telefon me diamante. Këto janë dhurata shumë të shtrenjta. “Ndoshta ministrat e qeverisë së Mbretërisë së Jordanisë kanë një traditë të tillë të dhënies së dhuratave të shtrenjta, por ne nuk kemi mundësi ligjore të marrim sende të tilla luksi si diplomatët”, tregon burimi diplomatik.

Departamenti i Protokollit në MPJ ka tre ditë që hesht për dhuratat e marra nga ministri dhe delegacioni i MPJ-së gjatë vizitës në Jordani dhe nuk përgjigjet nëse vlera e dhuratave të marra gjatë vizitës në Mbretëria e Jordanisë është në përputhje me ligjet tona, të cilat e rregullojnë atë një çështje.

“Kur ju vijnë delegacione të rangut të lartë ose ju shkoni në vizitë zyrtare, ekipi i delegacionit ka të ashtuquajturat. oficeri i dhuratave, pra personi përgjegjës për dhuratat si pjesë e protokollit. Para vizitës së një delegacioni të lartë, ai ka për detyrë të komunikojë me oficerin e dhuratave të delegacionit vizitues dhe të bjerë dakord nëse do të jepen dhurata. Nëse jepen, përmendet deri në çfarë vlere, për të pasur një marrëdhënie proporcionale. Kjo është një praktikë diplomatike në të gjithë botën për të mos vënë në një situatë të sikletshme ministrin apo ambasadorin”, sqarojnë diplomatët për “A1on”.

Sipas nenit 73 të Ligjit për Punë të Jashtme, zyrtari diplomatik nuk duhet të marrë dhurata dhe mjete të tjera materiale, përveç dhuratave të zakonshme personale me vlerë të vogël në përputhje me rregulloren.

Ligji për të punësuarit në sektorin publik rregullon edhe çështjen e pranimit të dhuratave. Sipas nenit 39 të këtij ligji, punonjësit e sektorit publik nuk mund të marrin dhurata që lidhen me punën e tyre, me përjashtim të dhuratave protokollare dhe të rastit me vlerë më të ulët.

“Dhuratat që nuk e kalojnë vlerën prej 1000 denarë ose dhuratat e marra nga i njëjti person vlera e të cilave nuk kalon 3000 denarë në një vit të caktuar konsiderohen dhurata me vlerë më të ulët. Dhuratat, nga ana tjetër, të marra nga zyrtarët ose organizatat ndërkombëtare të dhëna gjatë vizitave, mikpritjes apo në rrethana të tjera të ngjashme konsiderohen si dhurata protokollare”, thuhet në nenin 39 të këtij ligji.

“Vendet arabe e kanë traditë dhënien e dhuratave të çmuara, por në Evropë çdo anëtari të delegacionit i jepen dhurata simbolike, por në të dyja rastet nuk janë personale, por mbeten pronë e ministrisë apo ambasadës. Një numër i madh ambasadash të huaja organizojnë një short me dhuratat e marra për të shpërndarë dhuratat”, komentojnë diplomatët për “A1on”.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në manualin e tij të dedikuar për të gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar, si dhe për të gjithë bartësit e funksioneve publike, shpjegon se si duhet të sillen me dhuratën apo favorin e marrë nga zyrtari.

“Vlera e vlerësuar e dhuratës ose komoditetit në vetvete mund të jetë e mjaftueshme për të bërë një gjykim se si të veprohet në një situatë të caktuar. Për më tepër, sa më e madhe të jetë vlera e dhuratës ose komoditetit të ofruar, aq më të mëdha janë gjasat që ajo të mos pranohet.

Në raste të caktuara, këto lloj dhuratash mund të kenë një vlerë më të lartë se ajo e lejuar. Ato mund të përfshijnë pije ekskluzive të shtrenjta, libra të shtrenjtë ose ëmbëlsira luksoze, në të cilin rast zyrtarët duhet të paralajmërojnë dhënësin se dhuratat që tejkalojnë vlerën e lejuar bëhen pronë e punëdhënësit dhe mund të mos pranohen nga punonjësit e institucioneve të sektorit publik. manualin e komisionit kundër korrupsionit./a1on/

Të fundit