25/04/2024
7.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Do të ndërtohet shkollë fillore në Idrizovë, vendosi Qeveria në seancë

Qeveria në seancën e djeshme e obligoi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të fillojë me procedurën e ndërtimit të shkollës fillore të re në Idrizovë në Komunën e Gazi Babës, pasi miratoi informacion për nevojën që të ndërtohet shkollë e re në këtë vend të banuar.

“Qeveria solli vendim me të cilin i thuhet Komunës së Gazi Babës t’i ndërmarrë të gjitha aktivitetet dhe të dorëzojë kërkesë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për ndërtimin e një shkolle të re fillore në Komunën e Gazi Babës në Idrizovë në parcelën përkatëse në pajtim me nevojat për numrin e nxënësve, elaboratin për efikasitet energjetik, elaboratin gjeodet me të dhëna numerike për parcelën ndërtimore dhe raport pozitiv për projektin kryesor. Lidhur me këtë informacion Qeveria e obligoi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të fillojë me procedurën për ndërtimin e një shkolle të re fillore në Komunën e Gazi Babës në Idrizovë”, kumtoi pres shërbimi qeveritar.

Deri në ndërtimin e një shkolle të re, siç thuhet në kumtesë, Qeveria i dha rekomandim Komunës së Gazi Babës të udhëhiqet prej dispozitave ligjore për arsimin fillor dhe prej parimeve që dalin prej konceptit një shoqëri për të gjithë, si dhe prej angazhimeve për arsim të integruar, në marrëveshje me prindërit e nxënësve për t’i siguruar të gjitha kushtet të cilat do të jenë të nevojshme që fëmijët të mësojnë aty ku do të vendosin prindërit.

Të fundit