13/04/2024
15.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Fetai: Do të ishte mirë që Këshilli i Prokurorëve Publik ta rishqyrtonte edhe një herë vendimin!

Prokurorja Fatime Fetai, e cila dje u largua nga gara për Prokurore Publike Republikane, pas vendimit të Këshillit të Prokurorëve Publik, i cili vendosi se ajo nuk kishte dokumentacion të plotë, Fetai bëri apel deri te Këshilli ta rishqyrtojë aplikimin e saj.

“Do të ishte mirë që Këshilli i Prokurorëve Publikë ta rishqyrtojë edhe një herë vendimin e tyre. Njohja e gjuhës maqedonase dhe çertifikata e aftësisë afariste janë kushte të përgjithshme, të cilat kuptohet se plotësohen që në zgjedhjen tonë për prokurorë. Nëse nuk i plotësojmë këto dy kushte, nuk do të mund të punonim fare si prokurorë”, deklaron Fetai.

Ajo sqaron se nëse Këshilli konsideron se të dyja gjërat duhet të vërtetohen me dokument të veçantë, atëherë asnjë nga dokumentacioni i dorëzuar deri më tani nuk është i plotë, sepse askush nuk ka dorëzuar certifikatë për njohjen e gjuhës maqedonase.

“Aftësia për biznes është një nga kushtet e përgjithshme të parashikuara për çdo prokuror, jo vetëm për republikan. Do të ishte e dëshirueshme që Këshilli t’i përmbahet një qëndrimi si ky i sotëm dhe të përgjigjet se sa nga prokurorët publikë të zgjedhur deri më tani në vend, në të kaluarën dhe tani, kanë dorëzuar një certifikatë për të dëshmuar se janë të aftë për të bërë biznes”, thekson Fetai.

Së bashku me pjesën tjetër të dokumenteve, ajo ka dorëzuar një certifikatë mjekësore sipas së cilës është e aftë psikofizike për të kryer funksionin.

Këshilli i prokurorëve publik dje i dha dritën jeshile vetëm Ljupço Kocevskit dhe e largoi nga gara prokuroren Lidija Raiçevic së bashku me Fetain.

Të fundit