25/04/2024
7.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Forum: Modeli i kujdesit shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit në vend, shembull i cili do të promovohet në Ballkan

Modeli i kujdesit shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit bazuar në kujdesin e fortë primar shëndetësor në vend është një shembull që ne do të promovojmë dhe përdorim për të gjithë rajonin në Ballkan, veçanërisht pjesën e digjitalizimit, respektivisht shëndetësinë digjitale. Çdo reformë është e vështirë dhe çdo reformë kërkon kohë, por ajo që është e rëndësishme është që ju të jeni në rrugën e duhur dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) do të vazhdojë ta mbështesë atë.

Këtë e theksoi sot drejtori i ri rajonal i OBSH-së për Evropën, Hans Kluge, i cili tha se vendi ynë është ndër vendet e para që viziton dhe se ky është një konfirmim politik i reformave, për rrugën e duhur të reformave në vend.

“Dy vjet më parë isha i pranishëm në Forumin e parë Kombëtar të Shëndetit, ku tema ishte kujdesi parësor shëndetësor dhe më pas i thashë ministrit që nëse reformat në këtë fushë lëvizin me ritmin e dëshiruar dhe në drejtimin e duhur do të vij në Forumin e Dytë Kombëtar të Shëndetit. Unë jam këtu sot dhe tema e këtij Forumi Kombëtar të Shëndetit sot është kujdesi shëndetësor i nënave dhe i të porsalindurve. Shëndeti i një gruaje shtatzënë do të ketë një ndikim të madh edhe më tej në shëndetin e të porsalindurit. Fakti objektiv është që vdekshmëria tek foshnjat e parakohshme është zvogëluar për gjysmë, ose 50 për qind, për dy vjet”, tha Kluge.

Ai tha se në mëngjes vizitoi institucionin shëndetësor publik Poliklinikën “Bukuresht”, ku mund të shihte me stafin atje përfitimet e mjetit elektronik të shëndetit “Termini im”, i cili, tha ai, është një mjet për koordinimin e mbrojtjes primare me atë sekondar dhe mbrojtja terciare dhe roli i pashmangshëm i infermierëve të patronazhit.

Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se forumi është i dedikuar për shëndetin e nënave dhe foshnjave.

“Ne kemi bërë shumë në dy vitet e fundit dhe jemi krenarë për rezultatet. Ne kemi investuar seriozisht, kemi përmirësuar kapacitetet e të gjitha spitaleve më të mëdha të materniteteve në vendin tonë, kemi investuar në infrastrukturë, pajisje, rekrutimin e stafit të ri, arsimimin e stafin, ekspertë të njohur  kanë ardhur tek ne, janë organizuar seminare që përmirësuan njohuritë e personave që punojnë në departamentet gjinekologjike të obstetrikës…, është investuar në zbatimin e protokolleve të reja, 16 protokolle evropiane janë zbatuar në të gjitha institucionet e shëndetit publik. Jemi krenarë për rezultatin. Vdekshmëria neonatale e bebeve që lindin para kohe është përgjysmuar. Ne do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtin intensitet”, shtoi Filipçe.

Bashkëshortja  e presidentit Stevo Pendarovski, Elizabeta Gjorgievska, theksoi se është e nevojshme t’i jepet impuls të veçantë për kujdesin parësor shëndetësor, i cili duhet të jetë shtylla kryesore për përmirësimin e të gjithë sistemit shëndetësor, pasi i përgjigjet nevojave më të rëndësishme dhe urgjente të qytetarëve dhe komunitetit.

“Shëndeti i ardhshëm i fëmijëve tanë varet nga shëndeti i nënës para shtatzënisë, por edhe nga cilësia e lidhjes emocionale dhe sociale midis nënës dhe familjes më të afërt me të porsalindurin menjëherë pas lindjes. Edukimi gjithëpërfshirës i individëve në këtë qasje gjithëpërfshirëse është thelbësore. Koordinimi dhe komunikimi midis profesionistëve të kujdesit shëndetësor parësor dhe lidhjes me shërbimet sociale është thelbësor. Ai përfshin koordinimin dhe shkëmbimin e informacionit ndërmjet ofruesve të kujdesit shëndetësor parësor, mjekëve të përgjithshëm, ekipeve të parandalimit dhe ofruesve të kujdesit në shtëpi. Por këtu përfshihen edhe punonjës socialë, shoqëria civile, organizatat e pacientëve”, tha Gjorgievska.

Ajo thekson se çdo shtatzëni duhet të jetë e dëshirueshme dhe çdo lindje e sigurt, dhe vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet shtatzënive në rrezik dhe ndjekjes së tyre. Është e nevojshme, theksoi ajo, zbatimi i vazhdueshëm i protokolleve, standardeve dhe investimeve spitalore të azhurnuara rregullisht në kapitalin njerëzor në spitale dhe në trajnime ku ndodh lindja, dhe që, sipas mendimit tim, ajo që është më e rëndësishmja, respektimin e të drejtave dhe dëshirave të nënës.

“ Edhe pse këto objektiva janë arritur kryesisht, pasi punohet në mënyrë aktive në Agjendën 2030 dhe objektivat për zhvillim afatgjatë të KB-së, si dhe vendosja e angazhimeve për planin e veprimit në Konferencën Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin në Nairobi, është akoma e nevojshme që të inkurajohet sektori i shëndetësisë që të vazhdojë të bëjë përpjekje të vazhdueshme për të promovuar dhe mbrojtur më tej shëndetin e fëmijëve dhe grave në periudhën riprodhuese”, shtoi Gjorgievska. f

MEDIAL.mk

Të fundit