20/06/2024
21.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë hap rast për shqyrtimin e orareve të punës në ndërtimin e korridoreve

 Gjykata Kushtetuese ka hapur një rast në të cilin do të shqyrtojë kushtetutshmërinë e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe nenet 1, 2 dhe 3 të kontestuar në iniciativën e paraqitur nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Me nenet e kundërshtuara, siç thuhet në iniciativë, braktiset niveli i mbrojtjes që ofrojnë rregulloret ligjore pozitive dhe konventat ndërkombëtare dhe tentohet të vendoset një mekanizëm për të anashkaluar rregullat tashmë të vendosura.

Parashtruesit e iniciativës deklarojnë se ekziston rreziku i trajtimit të pabarabartë të punëtorëve dhe diskriminimit nga ana e Ministrit të Financave, i cili në pajtim me Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale përcakton mënyrën dhe vendin e pagesës së punëtorëve që punojnë në projekte me rëndësi strategjike kombëtare të konfirmuara me ligj. Për më tepër, neni i kontestuar, i cili parashikon një përjashtim nga kohëzgjatja e punës jashtë orarit më të gjatë se 8 orë në javë dhe 190 orë në vit për të punuar në projekte me rëndësi strategjike dhe kombëtare, sipas parashtruesve, krijon pasiguri juridike dhe hapësirë ​​për interpretim dhe u vendos manipulimi i kohëzgjatjes totale të orarit shtesë pa vendosur ndonjë kufizim.

Rasti i është dorëzuar ekipeve të këshilltarëve dhe gjyqtarëve dhe është në fazën fillestare të punës, pra në procedurë paraprake. Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë nga e para pretendimet në iniciativë dhe do të përgatisë raporte që do të përmbajnë propozime për votim në seancë.

Të fundit