21/05/2024
15.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Komiteti i Helsinkit me iniciativë për ndryshimet Kushtetuese ligjore lidhur me “Bechtel dhe Enka”

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dorëzoi një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për të vlerësuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e neneve 1, 2 dhe 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës (ZRO), lidhur me zbatimin e Marrëveshjes. me “Bechtel dhe Enka” për ndërtimin e katër autostradave në korridoret 8 dhe 10.

Sipas Helsinkit, kjo zgjidhje ligjore paraqet shkelje të Kushtetutës dhe mundëson anashkalim të plotë të procedurave për miratimin e ligjeve.

“Ngritja e vendimeve të pushtetit ekzekutiv në nivel të ligjit do të thotë ndërhyrje e ekzekutivit në rolin e autoritetit legjislativ. Duke përdorur termin interes strategjik kombëtar (pa e përcaktuar më në detaje), si bazë për vendosjen e rregullave paralele që do të zbatohen vetëm në raste të caktuara, mundësohet ekzistimi i zgjidhjeve të mëtejshme ligjore për marrëdhëniet e punës, zbatimi i të cilave do të varet nga vlerësimin e strukturave të caktuara që nuk janë krijuar qartë. Rezultati i kësaj është pasiguria juridike dhe pabarazia e qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve”, thuhet në njoftimin e Komitetit të Helsinkit.

Prej aty thonë se ndryshimet ligjore paraqesin zgjidhje shfrytëzuese që i kthejnë mbrapsht marrëdhëniet e punës në shtet dhe e distancojnë atë nga tendencat e Bashkimit Evropian dhe konventave ndërkombëtare.

Me ndryshimet e propozuara, sipas komisionit, realizimi i të drejtave të punës është drastikisht i kufizuar dhe i pamundur.

“Bëhet fjalë për uljen e kohëzgjatjes së pushimit ditor dhe javor në projektet strategjike, por duke marrë parasysh arsyen aktuale të ndryshimeve në ligj, bëhet fjalë për ndërtime, ku puna kryhet jashtë, në të gjitha kushtet atmosferike dhe kërkon përpjekje të jashtëzakonshme fizike. Bëhet fjalë edhe për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës ku ka shkallën më të lartë të rrezikshmërisë përsa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë për shkak të ekspozimit ndaj substancave të dëmshme dhe ekspozimit ndaj aktiviteteve të rrezikshme që kërkojnë gatishmëri të veçantë psikofizike dhe kthjelltësi në ekzekutim. Është një shfrytëzim klasik i fuqisë punëtore, që del jashtë kornizës së humanizmit dhe trajtimit human të njeriut dhe qytetarit, që nënkupton vlerësimin e qenies njerëzore dhe gjendjes njerëzore”, thuhet në deklaratë.

Komiteti i Helsinkit beson se ndryshimet ligjore çojnë në trajtim të pabarabartë të punëtorëve nga degë të njëjta dhe të ndryshme, dhe mungesa e një kuadri ligjor që do të rregullojë deklarimin e disa projekteve me “rëndësi kombëtare ose strategjike” sjell pasiguri juridike dhe një fushë për abuzime./meta.mk/

Të fundit