21/04/2024
4.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

MOSBARAZIMI I AKCIZËS SË DERIVATIT EKSTRA TË LEHTË ME DIZELIN DËMTON QYTETARËT, BUXHETIN SHTETËROR, KOMKPANITË DISTRIBUESE DHE AMBIENTIN JETËSOR

Keqpërdorimi i karburantit ekstra të lehtë po bëhet një problem serioz në vendin tonë dhe është koha për të bërë ndryshimet e nevojshme në rregulloret e akcizave për të parandaluar pasojat e dëmshme.

Duke mos e barazuar akcizën e ekstra të lehtës me dizelin , 90% e derivatit të importuar ekstra të lehtë përfundon si lëndë djegëse për makina në vend të ngrohjes, gjë që u jep qytetarëve tanë karburant me cilësi të dobët që kontribuon në amortizim më të shpejtë të automjeteve të tyre, 100 herë më shumë ndotje dhe rritje të kontrabandës me karburante.

Ky keqpërdorim jo vetëm që dëmton qytetarët dhe mjedisin, por dëmton edhe buxhetin e shtetit për shuma të mëdha, të cilat në vend që të përdoren për t’u marrë me Covid-19 ose për të investuar në promovimin e vendit tonë, përfundojnë në mënyrë të paligjshme në xhepat e dikujt. . Për më tepër, kompanitë e shpërndarjes janë dëmtuar, të cilat në vend që të përmirësojnë funksionimin e tyre, janë të detyruar të merren me këtë situatë në mënyra të ndryshme që kërkojnë kohë dhe resurse pune, dhe sigurisht që krijohet një konkurrencë jo lojale që krijohet falë situatës aktuale.

Barazimi i akcizës do të thotë që ata që e bëjnë këtë nuk do të kenë asnjë përfitim apo motiv që të vazhdojnë ta përdorin derivatin ekstra të lehtë si karburant, dhe ky ndryshim do të rrisë stabilitetin e tregut dhe do të rregullojë rrjedhën e naftës dhe derivateve të naftës, por përfitimet do ti ndjejnë edhe pjesëmarrësit e tjerë të tregut.

Ne i bëjmë thirrje Qeverisë së RSM që të ndërmarrë masa dhe veprime konkrete për rregullimin e këtij problemi dhe t’i jap fund padrejtësive që bëhen ndaj qytetarëve të vendit tonë.

Gulf Oil
Shkup
23.05.2020

Të fundit