12/07/2024
33.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Ndryshimet në nëntë ligjet për autostradat sot në Kuvend

Ndryshimet dhe plotësimet e nëntë ligjeve lidhur me autostradat që duhet t’i ndërtojë konsorciumi turko-amerikan “Behtel dhe Enka“ janë në rend dite të mbledhjes së sotme të 112-të në Kuvend. Të gjitha ligjet janë në procedurë të shkurtuar, ndërsa propozues janë një grup deputetësh nga shumica qeveritare.

Në rend dite të mbledhjes janë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për tokën bujqësore, shpronësimin, planifikimin urbanistik, atë për ndërtim… Si pikë e funditë e rendit të ditës janë ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për përcaktimin e interesit publik dhe nomnimin e partneritetit strategjik për implementimin e projektit për ndërtimin e Korridorit infrastrukturor 8 (akset: Tetovë – Gostivar – Bukojçani dhe projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qafë Thanë) dhe Koridori 10d (akset në autostradën Prilep – Manastir) në procedurë të shkurtuar.

Krahas seancës së 112-të, Kuvendi sot duhet të mbajë vazhdimin edhe të shtatë seancave, atë të 50-të, 71-të, 79-të, 86-të, 100-të, 103-të dhe 106-të.

Në kuadër të vazhdimit të mbledhjes së 50-të deputetët duhet ta rishqyrtojnë Propozim-ligjin për procedurën gjyqësore në lexim të parë.

Nga rendi i ditës i seancës së 71-të kanë mbetur edhe disa pika, Raporti vjetor i punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2021, Raporti Vjetor për punën e Komisionit shtetërorë për ankesat e prokurimeve publike për vitin 2021, ndryshimet e propozuara të Ligjit për marrëdhënie të punës në lexim të parë dhe Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, në procedurë të shkurtuar, Informacioni për regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

E pashqyrtuar është edhe pika për Interpelancën e punës së kryetares së Komisionit për sistem politik dhe marrëdhënie mes baskësive Sonja Mirakovska iniciuar nga deputetët e VMRO-DPMNE-së.

Nga rendi i ditës i mbledhjes së 86-të kanë mbetur edhe dy pika, Ligji për planin hapësinor të Parkut kombëtar Pelister 2016-2030 dhe Propozim-Ligji për ndryshim të Ligjit për disiplinë financiare në lexim të parë.

Deputetët në kuadër të vazhdimit të seancës së 100-të duhet t’i shqyrtojnë ndryshimet dhe plotësimet në Ligjet për huazim të Republikës së Maqedonisë së Veriut me një kredi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas marrëveshjes së kredisë për financimin e Projektit “Ndërtimi i një aksi të ri dhe rindërtim të atij ekzistues Bellakovc – Kriva Pallankë – pjesa lindore e hekurudhës së Korridorit VIII, faza 2 dhe Projekt-ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për taksat administrative që të dyja në procedurë të shkurtuar.

Në kuadër të vazhdimit të seancës së 103-të, deputetët duhet t’i rishqyrtojnë ndryshimet e propozuara të Ligjit për punësim të personave invalidor, Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim në Kodin penal, Propozim-ligjin për ndryshim të Ligjit për tarifat doganore, të gjitha në procedurë të shkurtuar.

Kuvendi sot do të mbajë vazhdimin e seancës së 106-të. Nga rendi i ditës së seancës janë edhe disa pika, si Propozimi për zgjedhjen e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Propozimi për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit shtetëror për parandalimin e delikuencës së fëmijëve, Propozim-ligji për ratifikimin e ndryshimeve dhe plotësimeve në Marrëveshjen për tregti të lirë ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Ukrainës, Propozim-ligji për shpalljen e Kanionit të Matkës për monument natyror në lexim të parë.

Të fundit