15/06/2024
17.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Në kulmin e pushimeve verore, vetëm në korrik, 80 mijë qytetarë investuan 685 mijë euro në sigurime të shëndetit në udhëtim

Qytetarët, kompanitë dhe institucionet në korrik kanë investuar 18.6 milionë euro në sigurimet jo-jetë. Nga sigurimet vullnetare peshën më të madhe në shitje e ka sigurimi i pasurisë, para sigurimit të plotë të mjeteve motorike dhe sigurimit shëndetësor vullnetar (privat).

Në kulmin e sezonit të pushimeve verore, vetëm në korrik, gati 80 mijë qytetarë blenë sigurime të shëndetit në udhëtim. Sipas të dhënave të dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve (AMS) nga 11 shoqëritë e sigurimeve jo-jetë, qytetarët kanë investuar mbi 42 milionë denarë (685.000 euro) në këtë produkt, i cili siguron rreziqe gjatë udhëtimit jashtë vendit.

Investimet në sigurimet e shëndetit në udhëtim, në korrik, në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar janë rritur për më shumë se 6 milionë denarë (107.000 euro). Në të njëjtën kohë, numri i personave që blenë sigurime të shëndetit në udhëtim u rrit me 9 për qind.

Qytetarët, kompanitë dhe institucionet investuan 1,14 miliardë denarë (18,6 milionë euro) në të gjitha 18 klasat e sigurimit jo-jetë. Shitja e sigurimeve në korrik të këtij viti, krahasuar me muajin paraprak, është ulur për 6 për qind, por në krahasim me korrikun e kaluar është rritur për 16 për qind.

Për sa i përket numrit të kontratave të sigurimit të lidhura, interesi për investime në sigurime jo-jetë është në rritje. Në korrik, numri i kontratave të lidhura të sigurimit ka kaluar 238 mijë dhe është rritur me 8 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Nga sigurimet vullnetare pjesëmarrjen më të madhe në shitje e ka sigurimi i pasurisë dhe kap vlerën prej 154,3 milionë denarë (2,5 milionë euro). Më pas vjen sigurimi gjithëpërfshirës i automjeteve, në të cilin janë investuar 120,8 milionë denarë (2 milionë euro). Qytetarët investuan 82 milionë denarë (1,3 milionë euro) në sigurimin suplementar shëndetësor (privat) për një muaj.

Në totalin e investimeve në sigurimet jo-jetë, peshën më të madhe e zë sigurimi i detyrueshëm i auto përgjegjësisë (TPL). Në korrik janë blerë polica sigurimesh në vlerë prej 631,2 milionë denarë (10,3 milionë euro). Prej tyre, 171,7 milionë denarë (2,8 milionë euro) janë investuar në kartonin jeshil.

Në shitjen e sigurimeve jo-jetë për muajin korrik, “Kroacia Osiguruvanje-jo-jetë” dhe “Makedonia Osiguruvanje VIG” kanë pjesëmarrje prej 8.6 për qind. “Eurolink” ka realizuar 8.7 për qind, “Euroins Insurance” me 9,1 për qind, “Grave Jo-Jetë” me 5,6 për qind.

“Sava Osigruvanje” merr pjesë me 11.1 për qind, “Trigllav Osiguruvanje” me 11.9 për qind, “Unika” me 11.6 për qind, “Viner – VIG” me 12.1 për qind, “Osiguritelna Polisa” merr pjesë me 7.1 për qind dhe “Halk Osiguruvanje” me 5.6 për qind.

 Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS)

Të fundit