25/07/2024
18.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

NP për Hekurudha punon në zgjidhjen ideore për hekurudhën që do të ndërtohet në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit

Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore e RMV-së për momentin po përgatit zgjidhje ideore për ndërtimin e linjës së re hekurudhore nga hekurudha aktuale Shkup-Kumanovë deri te Aeroporti Ndërkombëtar Shkup, informon drejtori i kësaj ndërmarrje Hari Llokvenec në emisionin “Utrinski brifing” të “Sllobodna TV”. Drejtori i i Hekurudha-Infrastruktura pret që ndërtimi i kësaj linjë hekurudhore pret që të rrumbullakohet në vitin 2023, njofton Portalb.mk.

Në ndërkohë, Meta.mk, nga fundi i janarit deri sot tre herë ka dorëzuar, por nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në lidhje me atë se deri ku është procedura për marrjen e përgjigjes nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në lidhje me dorëzimin e planit investues për përpunimin e studimit për ndërtim të linjës hekurudhore deri te aeroporti, i cili është planifikuar të financohet me mjete nga programi i ri i BE-së IPA III.

Në fakt, përpunimi i dokumentacionit projektues duhet që të vijojë pasi që treni i aeroportit hyri si projekt në Programin për punën e Qeverisë për periudhën 2020-2024, a paraprakisht projekti ishte kyçur edhe në Strategjinë Nacionale të Transportit për periudhën 2018-2023. Mes tjerash, me këto dokumente duhet që të konstatohet rruga përfundimtare sipas të cilës do të ndërtohet linja hekurudhore dhe arsyetimi ekonomik për realizimin e saj.

Ekzistojnë dy opsione për ndërtimin e linjës hekurudhore deri te Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit: e para fillon nga stacioni hekurudhor Ilinden, a e dyta nga stacioni hekurudhore Mlladinovci, deri në stacionin e ardhshëm në aeroport. Vlerësimi fillestar i theksuar në Strategjinë Nacionale për Transport është se projekti do të kushtojë 30 milionë euro, i cili do ta përfshijë ndërtimin e linjës hekurudhore dhe stacionin e ardhshëm të aeroportit.

Meta.mk dhe Portalb.mk disa herë kanë shkruar në dy vitet e kaluara për përparësitë e trenit në aeroport. Nga Qendra Transportuese në qendrën e Shkupit deri në aeroport do të arrihej dy herë më shpejtë, me biletë që do të kushtonte katër herë më lirë, a me trenin mund të transportohen 5 herë më shumë udhëtarë. Njëkohësisht, ky tren mund të shfrytëzohet edhe nga banorët e komunave Ilinden, Milladinovc dhe Gazi Babë në kuadër të idesë për hekurudhë urbane-jashtëurbane në Shkup.

Lidhja e ardhshme hekurudhore deri në Aeroportin Ndërkombëtar Shkup do të mundej të shfrytëzohet edhe për ndalesë të trenave të udhëtarëve mes Shkupit dhe Kumanovës, e cila në RMV është e dyta komunë sipas madhësisë.

Të fundit