28/05/2024
20.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Nuk u shpëtoni përmbaruesve : Përveç bankës, paratë e qytetarëve tashmë do të mund t’i marrin edhe nga banka e kursimit

Me hapjen e një llogarie të re pagese që do të përdoret vetëm për pagesën e shpenzimeve të përgjithshme, do të ulen komisionet, por qytetarët nuk do të mund t’i shmangin përmbaruesit nëse kanë marrë vendim për kryerjen e arkëtimit të borxhit.

Ligji i ri për shërbimet e pagesave ka filluar nga 1 janari, i cili duhet të nxisë konkurrencë më të madhe në mesin e ofruesve të shërbimeve të pagesave, dhe në këtë mënyrë të ulë çmimet e shërbimeve.

Nëpërmjet futjes së një llogarie pagese me funksionet bazë, qytetarët do të mund të kryejnë transaksione pagesash për të shlyer faturat e ujit, energjisë elektrike, ngrohjes dhe telekomunikacionit ose transferimin e fondeve te një person tjetër, pra pesë transaksione për një shumë totale mujore që tani arrin në 31. denarë. Mbi këtë numër, banka ose ofruesi i shërbimit të pagesave do të përcaktojë çmimin për pagesën e porosive.

“Për realizimin e këtyre transaksioneve qytetarët do të paguajnë tarifa të arsyeshme që nuk duhet të jenë më të larta se 0,1% nga paga mesatare neto e paguar në vend për 12 muajt paraprak (tani është 31 denarë). Në kuadër të kësaj tarife, banka do t’u mundësojë qytetarëve që të mbajnë një llogari pagese me funksionet bazë dhe të kryejnë së paku 5 transaksione pagese në muaj te një pranues në të njëjtën bankë”, tha Evica Delova-Jolevska, drejtoreshë e Drejtorisë për mbrojtje të konsumatorëve dhe financa. Arsimi..

Një nga risitë në ligj është në fushën e mbrojtjes së mjeteve të shfrytëzuesit të shërbimeve të pagesave të marra nga institucioni i pagesave apo institucioni i parasë elektronike.
Nëse përmbaruesi ndjek bankën ose bankën e kursimeve, paratë në llogarinë e pagesës do të mbrohen nga përmbarimi, por nëse përmbaruesi ndjek pronarin e llogarisë, atëherë paratë mund t’i nënshtrohen përmbarimit.

Sipas rregullores së re, siç raportoi më parë “A1on”. në të ardhmen, si bankat e kursimeve ashtu edhe kompanitë e parave të shpejta do të mund të aplikojnë në BPRM për licencë të ofruesit të shërbimeve të pagesave, pra do të mund të hapin edhe një llogari pagese me funksione bazë, përmes së cilës do të paguhen faturat e brendshme.

Gjithashtu, nëse përdoruesit i përkasin njërës prej kategorive vulnerabël, qytetarët do të mund të përdorin llogarinë e pagesës me funksionet bazë pa kompensim. Ofruesi i shërbimeve të pagesave do të jetë i obliguar që së paku një herë në vit t’i ofrojë konsumatorit një raport për të gjitha tarifat e ngarkuara për shërbimet që kanë të bëjnë me llogarinë e pagesës, informacion për shumën e normave të interesit dhe kursin e aplikuar të këmbimit”, thuhet në njoftimin e Bankës Popullore.

Sipas ligjit të ri, Banka Kombëtare do të krijojë një listë të shërbimeve më përfaqësuese që lidhen me një llogari pagese. Banka Qendrore do të publikojë rregullisht në faqen e saj të internetit tarifat në lidhje me shërbimet më përfaqësuese për çdo ofrues individual të shërbimeve të pagesave. Në këtë mënyrë, konsumatorët do të kenë informacion të shpejtë dhe lehtësisht të aksesueshëm në lidhje me tarifat kur vendosin se nga cili ofrues të përdorin shërbimet e pagesave.

Të fundit