25/06/2024
17.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

RMV, maturantët sot i nënshtrohen provimit për lëndën e parë eksterne

Sot gati 15.000 nxënës që do të mbarojnë arsimin e mesëm do t’i nënshtrohen provimit të parë nga dy provimet eksterne të maturës shtetërore – gjuhë amtare dhe letërsi.

Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), organizator i maturës shtetërore, për provimin në gjuhë dhe letërsi maqedonase janë regjistruar 10.088 kandidatë, për gjuhë dhe letërsi shqipe 4.189 dhe për gjuhë dhe letërsi turke 315 kandidatë.

Provimi i dytë ekstern (me zgjedhje) do të jepet më 8 qershor.

Janë regjistruar 1356 kandidatë për matematikë, 13198 për gjuhë angleze, 37 për frëngjisht, 114 për gjermanisht, 84 për estetikë dhe nga një kandidat për gjuhë dhe filozofi ruse.

Sipas llojit të arsimit, 6341 maturantë janë të shkollave të mesme, 8230 të arsimit profesional dhe 263 të arsimit artistik.

Këtë vit shkollor, në vend të klasave, maturantët do t’i nënshtrohen testeve në hapësira të mëdha të shkollave: salla, salla sportive të shkollës ose në një hapësirë tjetër e madhe shkolle ku ka kushte për t’u testuar.

Qëllimi është që të ketë më shumë testues në një vend për të mundësuar kontroll më të mirë gjatë provimit dhe për të parandaluar kopjimin apo ndarjen masive të përgjigjeve, siç ndodhi vitin e kaluar në një grup në aplikacionin Viber në provimin e gjuhës angleze.

Provimi do të mbikëqyret nga rreth 2000 testues – mësues të cilët janë të punësuar në shkolla të tjera, jo në shkollat ​​e tyre, si dhe rreth 200 vëzhgues nga QShP, Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qendra për Arsimi dhe Formimi Profesional.

Maturantët që nuk do të kalojnë maturën shtetërore në sesionin e qershorit, do të mund të regjistrohen në sesionin e gushtit kur do të jepen dy provimet eksterne në datat 12 dhe 14 gusht 2024.

Të fundit