24/07/2024
27.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Shukova: Udhërrëfyes për dekarbonizimin e energjetikes dhe obligim për zhvillim të qëndrueshëm

Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova sot realizoi takim me drejtorin e Bashkësisë energjetike, Artur Lorkovski.

Në takimin, kumtuan nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, drejtori Lorkovski ka informuar për sfidat vijuese dhe të ardhshme të shteteve në rajon, që, sipas vendimeve ministrore, ndajnë sfida rajonale, posaçërisht në pjesën e zbatimit të Udhërrëfyesit për dekarbonizim dhe mekanizimit për përshtatje të karbonizuar të kufijve (carbon border adjustment mechanism).

“Me miratimin e Udhërrëfyesit për dekarbonzimin në vitin 2021, palët e dakorduara u obliguan për miratimin e rregullave teknike të lidhura me monitoringun, raportimin dhe verifikimin e emisioneve, si dhe zhvillimin e kornizës së nevojshme institucionale, e cila mund ta lehtësojë zbatimin e mekanizmit për tregtim me emisione të gazrave të qelqit (ETS), të bazuar në Skemën evropiane për tregtim me emisione të gazrave të qelqit. Në mënyrë shtesë, vendosja e ardhshme e Mekanizimit për përshtatje të karbonizuar të kufijve të BE-së në këtë moment parashikon mundësi që vendet e treta të përjashtohen nga zbatimi i tij (në sektorin elektroenergjetik) nëse plotësohen kushte të caktuara. Ato kushte përfshijnë vendosjen e çmimeve të karbonit, si hap të parë, dhe implementimin e ETS me çmim ekuivalent të BE ETS deri vitin 2030”, thuhet në kumtesë.

Ministrja Shukova u falënderua për përkrahjen e deritanishme të bashkësisë energjetike, posaçërisht në pjesën e taksës së karbonit në Projekt ligjin për aksion klimatik dhe tha se çështja kërkon qasje interinstitucionale me respektim të parimit të tranzicionit të drejtë.

Të fundit