24/02/2024
11.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Universiteti i Tetovës dhe Fondacioni për Studime Ballkanike nënshkruan memorandum bashkëpunimi

Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Jusuf Zejneli dhe drejtori i Fondacionit për Studime Ballkanike, Dr. Sevba Abdula nënshkruan memorandum bashkëpunimi. Qëllimi i këtij memorandumi është krijimi i kuadrove për bashkëpunim midis Fondacionit për Studime Ballkanike dhe Universitetit të Tetovës në fushën e studimeve ballkanike, duke iniciuar bashkëpunime në sfera të ndryshme, veçanërisht në projekte kërkimore – shkencore dhe aktivitete akademike.

Fusha e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve përfshin iniciativa për kërkime shkencore në lëmin e projekteve të përbashkëta kërkimore, konferencave, kongreseve, paneleve dhe aktiviteteve të ndryshme shkencore që do të kontribuonin në avancimin e studimeve ballkanike.

Pikë tjetër e rëndësishme është edhe ndarja e resurseve/burimeve, ku përfshihet ndarja e resurseve akademike siç janë: bibliotekat, botimet dhe materialet kërkimore, që do të ndihmonin për të rritur kapacitetet akademike të të dy institucioneve.

Gjithashtu, ky memorandum parasheh edhe inkurajimin e publikimeve e gjetjeve të përbashkëta kërkimore – shkencore, artikujve dhe publikimeve akademike që do të ishin fryt i bashkëpunimit mes Fondacionit për Studime Ballkanike dhe Universitetit të Tetovës.

Të fundit