15/06/2024
18.8 C
Tetovo

Të tjera lajme

Avokatja Petrovska: Digjitalizimi i shërbimeve gjyqësore do të lehtësojë qasjen e qytetarëve në shërbime të caktuara

Është për tu përshëndetur angazhimi për implementimi e strategjisë për digjitalizimin e gjyqësorit dhe shërbimeve gjyqësore, pasi në një farë mase do të nënkuptonte lehtësimin e qasjes së qytetarëve në shërbime të caktuara që dalin nga këto institucione, tha në një deklaratë për “Sloboden peçat” Natali Petrovska , avokatja dhe njeriu i parë i Koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë”, transmeton Portalb.mk.

“Me modernizimin e tillë do të thjeshtohej mënyra me të cilën, për shembull, qytetarët do të merrnin dokumente dhe certifikata të lëshuara nga gjykata, ndërsa përveç kësaj, nga pikëpamja financiare kjo do të presupozonte lehtësim të rëndësishëm në ushtrimin e të drejtave të tyre dhe qasjen në shërbime. Megjithatë, kur bëhet fjalë për gjykimin online, nevojitet qasje jashtëzakonisht e kujdesshme dhe e plotë dhe analiza thelbësore të kryera paraprakisht, mbi të cilat të bazohen këto ndryshime të filluara. Përndryshe, disa parime, siç janë pjesëmarrja efektive e palëve në procedurë, si dhe natyra publike dhe gojore e seancave gjyqësore duhet të respektohen plotësisht, prandaj duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë përdorimit të Interneti dhe teknologjisë kompjuterike për të mos kontribuar në shkeljen e ndonjë prej këtyre parimeve”, thotë Petrovska.

Ajo theksoi se për dixhitalizimin e suksesshëm nevojitet të kemi kushtet e duhura materiale dhe teknike, si dhe numër të mjaftueshëm të burimeve njerëzore që do të trajnohen si duhet për të përdorur këtë teknologji.

“Është e nevojshme të sigurohen garanci të përshtatshme që do të marrin parasysh pjesëmarrjen efektive dhe efikase të palëve në procedurë, përfshirë këtu edhe dëshmitarët, ndërsa duke pasur parasysh kompleksitetin e një procedure. Përveç kësaj, ndërhyrjet do të jenë të domosdoshme në vetë ligjet procedurale, të cilat do të sigurojnë në mënyrë adekuate mënyrën dhe shkallën e funksionimit të tillë të gjykatave, si dhe të cilat do të sigurojnë garanci të përshtatshme procedurale për mbrojtjen e parimit të barazisë së armëve, pjesëmarrjen efikase në procedurë. si dhe publiku në procedurat që eventualisht do tëzhvilloheshin online” theksoi ajo.

Ndërkohë edhe kryetari i Komisionit për digjitalizimin e sistemit gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, Llazar Ninev, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se digjitalizimi i plotë i lëndëve gjyqësore, dorëzimi dhe ndërveprimi mes gjykata, do të rritë në masë të theksuar efikasitetin e gjykatave për dy arsye, ku fillimisht do të shpejtohet procesi gjyqësor dhe arsyeja e dytë është se do të zvogëlohet nevoja për prani fizike në gjykata.

Të fundit