25/07/2024
22.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Bankat në Maqedoni me përfitime të mëdha nga provizionet e ndryshme

Vitin e kaluar bankat në Maqedoni kanë pasur të ardhura neto prej mbi 100 milionë euro, vetëm nga provizionet dhe kompensimet. Banka Popullore do t’i shpallë publikisht çmimet e shërbimeve më të shfrytëzuara nga të gjitha bankat në mënyrë që qytetarët të krahasojnë se cila është më e lira.

Provizioni për pagesë të fletëpagesës në sportel – 50 denarë, provizion për mbajtje llogarie 40 denarë në muaj, provizion prej 9 denarë për transaksion nëse e paguan përmes bankingut elektronik, provizion për transaksion tjetër – 100 denarë, kosto e përdorimit të bankingut elektronik 35 denarë, aplikimi për kredi 600 denarë. Këto shuma janë të ndryshme në banka të ndryshme.

Vitin e kaluar, të 13 bankat në Maqedoni së bashku kanë pasur fitime neto prej mbi 100 milionë euro, vetëm nga provizionet dhe kompensimet, sipas të dhënave të Bankës Popullore.

Në vitin 2022, përcjell Telegrafi Maqedoni nga REL, bankat realizuan fitim rekord pas tatmimit prej mbi 157 milionë euro, që është 8.5 milionë euro më shumë se një vit më parë. Ata kanë fituar 287 milionë euro nga kamata, 32 milionë euro më shumë se në vitin 2021 dhe më shumë se 101 milionë euro nga provizionet dhe kompensimet, që është 10 milionë euro më shumë se një vit më parë. Bankat gjithashtu fitojnë të ardhura nga diferencat e kursit të këmbimit dhe në baza tjera.

Nga ana tjetër kanë shpenzime për operacione administrative, paga, zhvlerësime, sigurime, dëme, taksa dhe shpenzime të tjera. Në fund u mbeten 157 milionë euro të pastra.

Vetëm tri bankat më të mëdha – Stopanska, Banka komerciale dhe NLB Tutunska kanë pasur fitim prej 117 milionë euro.

Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se bankat në 5 vitet e fundit kanë rritur fitimet për 16 për qind, por të hyrat nga provizionet dhe tarifat janë rritur për gati 35 për qind.

Provizionet do të bien kur faturat do të fillojnë të paguhen në kioskë

Banka Popullore pret që Ligji i ri për shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave, i cili hyri në fuqi në fillim të vitit, të rrisë konkurrencën dhe të kontribuojë në uljen e çmimeve të shërbimeve.

Ligji lejon që përveç bankave, shërbime pagesash të mund të ofrohen edhe nga bankat e kursimeve dhe kompanitë e tjera që do të marrin leje nga Banka Popullore. Faturat do të mund të paguhen pranë këtyre kompanive apo agjentëve të tyre, kështu që teorikisht do të mund të paguhet për energjinë elektrike dhe ujin në kioskë apo në supermarket.

Nga Banka Popullore thonë se ka interes nga disa kompani për të hyrë në tregun e shërbimeve të pagesave, por ende askush nuk ka kërkuar leje pune.

“Përfitimet nga hapja e tregut të shërbimeve të pagesave do të nënkuptojnë konkurrencë më të madhe, përmirësim të cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve, e me këtë edhe shërbime më inovative dhe më të lira për përdoruesit”, thonë nga Banka Popullore e Maqedonisë.

Nga shtatori i këtij viti, Banka Popullore do t’i publikojë çmimet për shërbimet më të përdorura të pagesave në të gjitha bankat në mënyrë që qytetarët t’i krahasojnë ato dhe të vendosin se cila është më fitimprurëse për ta. Ndër këto shërbime janë mirëmbajtja e llogarisë, bankimi elektronik, pagesa e faturave, flukset hyrëse nga jashtë, lëshimi i kartelave, rend i përhershëm, tërheqja e parave të gatshme dhe mbitërheqja. Në fund të vitit, bankat do të duhet t’u japin klientëve të tyre një raport se sa para i kanë ngarkuar për tarifat gjatë vitit.

Të fundit