24/07/2024
27.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Diskriminim apo jo, puna e Komisionit në pikëpyetje

Por jo për të gjitha rastet ku konstatohet diskriminim situata korrigjohet. Rekomandimet e Komisionit, nuk zbatohen, por ka raste kur procedurat e mëtejshme që përballin diskriminuesin me gjykatën rrëzohen, ose zvarriten nëpër gjykata. Në Raport ndër të tjera theksohet se këto veprime cenojnë konkluzionet dhe punën e institucionit në përgjithësi

Numri i qytetarëve që i drejtohen Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi për të denoncuar raste abuzive rritet, shifra këto që në Raportin vjetor të këtij organi interpretohen si rritje e besimit. Por jo për të gjitha rastet ku konstatohet diskriminim situata korrigjohet. Rekomandimet e Komisionit, nuk zbatohen, por ka raste kur procedurat e mëtejshme që përballin diskriminuesin me gjykatën rrëzohen, ose zvarriten nëpër gjykata. Të paktën kështu ka ndodhur vitin e kaluar ku katër prej 14 parashtresave janë refuzuar nga gjyqësori. Kështu thuhet në Raport, ku ndër të tjera theksohet se këto veprime cenojnë konkluzionet dhe punën e institucionit në përgjithësi.

“Në vitin 2022, Komisioni paraqitur 14 kërkesa për fillimin e procedurave gjyqësore kundër diskriminuesve të konstatuar, të cilët nuk kanë vepruar sipas rekomandimeve të Komisionit brenda afatit të përcaktuar me ligj… Problemet dhe sfidat më të shpeshta me të cilat ballafaqohet Komisioni në lidhje me procedurën e kundërvajtjes procedurale është se gjykatat në disa procedura angazhohen edhe në vendimmarrje materiale nëse ka diskriminim në rastin konkret, gjë që cënon dhe rrënon drejtpërdrejt pavarësinë në punën e Komisionit dhe finalizimin e konkluzioneve të institucionit”, thuhet në raport.

Sipas anëtares së komisionit Vesna Bendevska numri i ankesave të parashtruara vitin e kaluar është rritur shumë, krahasuar me 2021. “Nga 86 kërkesat e dorëzuara në vitin 2021, 248 janë dorëzuar në vitin 2022. Është dëshmia më e madhe se besimi i qytetarëve ndaj këtij institucioni po rritet çdo ditë e më shumë. Komisioni duhet të njihet si aktor relevant, kredibil në demokratizimin e kësaj shoqërie, në luftën kundër diskriminimit të çdo qytetari, pavarësisht dallimeve të tyre”, ka thënë Bendevska.

Diskriminimi u konstatua në 70 raste, prej të cilave 23 ishin forma më të rënda, pra diskriminim i shumëfishtë, i përsëritur, i zgjatur dhe i ndërlidhur. Në rastet e diskriminimit të konstatuar në vitin 2022, është konstatuar shkelje e së drejtës për barazi në 22 baza të ndryshme, ku dominojnë në informimin publik dhe media (37 raste), 15 në marrëdhëniet e punës dhe të punës, 10 në aksesin në mallra dhe shërbime, gjashtë në arsim, sigurimin dhe kujdesin shëndetësor, e të tjera. Diskriminimi në fushën e marrëdhënieve të punës është konstatuar në 15 raste. Të gjitha rastet në vitin 2022 janë në institucionet e sektorit publik. Gjashtë në institucione shtetërore, pesë në komuna, tre në shkollë, një në një institucion shëndetësor. Disa nga rastet që u përmendën, diskriminimi dhe ngacmimi në bazë të bindjeve politike dhe viktimizimi i një zyrtari administrativ në Komunën e Gostivarit nga kryetari dhe sekretari i komunës, me këtë rast janë duke u zhvilluar procedura kundërvajtëse ndaj autorëve të diskriminimit. para gjykatës kompetente për kundërvajtje, pastaj ngacmimi i një punonjësi në Agjencinë e Filmit në bazë të gjinisë dhe statusit personal dhe social, si dhe diskriminimi në bazë etnike në qasjen në punësim në një shkollë fillore në Radovish dhe diskriminimi në bazë gjuhësore në arsim ndaj nxënësit gjuha amtare e të cilëve është turqishtja. (koha.mk)

Të fundit