22/07/2024
20.3 C
Tetovo

Të tjera lajme

Katër gjykatës dalin në pension, vendosi Këshilli Gjyqësor

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 442-të konstatoi ndërprerjen e funksionit gjyqësor për shkak të plotësimit të kushteve për pension pleqërie të katër gjyqtarëve.

Bëhet fjalë për gjyqtarët Ace Bakievski nga Gjykata e Apelit në Manastir, Ismail Elezi  nga Gjykata Themelore e Kërçovës, Zoran Stevanovski nga Gjykata Themelore e Prilepit dhe Alexandra Zafirovska nga Gjykata Themelore e Tetovës.

Në seancën e sotme u vendos edhe për emërimin e ushtruesit të detyrës së kryetarit të Gjykatës Themelore të Prilepit, në të cilën u zgjodh gjyqtarja Jasmina Shiškovska Stojkoviq.

Raporti i Komisionit për verifikimin e afatit të aplikimeve dhe plotësinë e dokumenteve të kandidatëve nga procedura e zhvilluar pas shpalljes për zgjedhjen e kryetarëve të Gjykatës Themelore të Berovës, Gjykatës Themelore të Krushevës dhe Gjykatës Themelore të Prilepit ishte gjithashtu u miratua, dhe u mor vendim për shpalljen e shpalljes për zgjedhjen e kryetarëve të gjykatave themelore të Krushevës dhe Berovës, për të cilat u formua komisioni zgjedhor.

Këshilli gjyqësor ka marrë vendim edhe për pushimin e gjyqtarit jurist në Gjykatën Themelore të Koçanit dhe në Gjykatën Themelore të Kratovës, me të cilin për shkak të mbushjes së moshës 60 vjeçare, këshilli gjyqësor ka shkarkuar nga detyra juristin Tome Zashev nga Gjykata Themelore e Kosovës. Koçani dhe Kristina Petrusheva nga Gjykata Themelore e Kratovës.

Gjyqtarë jurie në Gjykatën Themelore të Koçanit janë zgjedhur Sashko Stoimenov, Ivan Minov, Vladimir Georgiev, Vaska Eftimova dhe Marija Angelova.

Lidhur me përcaktimin e numrit tregues të lëndëve që do të vendosë gjyqtari në muaj për vitin 2023, Këshilli Gjyqësor vendosi të tërheqë propozimin e Komisionit për rishikim.

Krahas kësaj, në seancën e sotme është miratuar procesverbali i seancës së 435-të të Këshillit Gjyqësor të RSM-së nga 22.03.2023 dhe seancës së 437-të të Këshillit Gjyqësor të RSM-së nga 18.04.2023, ndërsa procesverbali i datës 439. është tërhequr seanca e Këshillit Gjyqësor të RSM nga 27.04.2023 dhe 04.05.2023.

Publiku u përjashtua për pikën lidhur me ngritjen e Komisionit të Raportuesve pas një kërkese të paraqitur për përcaktimin e përgjegjësisë së gjyqtarit/kryetarit të një gjykate.

Të fundit