17/06/2024
25.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Katër nisma për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në një seancë të Gjykatës Kushtetuese

Në rendin e ditës të seancës së 29-të të sotme të Gjykatës Kushtetuese janë katër nisma për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.

Gjyqtarët kushtetues do të vendosin për nismën me të cilën kundërshtohet neni 128 paragrafi 4 i Ligjit për procedurën jashtë kontestimore. Në nismë, ndër të tjera, thuhet se neni i kontestuar është në kundërshtim me nenin 30 të Kushtetutës, me të cilin garantohet e drejta e pronës dhe trashëgimisë, dhe konsiderohet se me zbatimin e dispozitës së kontestuar mundësohet manipulimi me pronat e qytetarëve dhe kapitali kalon në dispozicion të individëve që nuk i kanë ato të drejta.

Në rend dite është edhe nisma me të cilën kontestohet Ligji për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për implementimin e projektit për ndërtimin e korridorit infrastrukturor 8, seksioni Tetovë-Gostivar-Bukoçan dhe Trebenishtë-Strugë-Qafthanë dhe korridorit 10 seksioni Prilep-Manastir.

Sipas kërkuesit të nismës, Janko Baçev, kryetar i Maqedonisë së vetme, emërimi i një subjekti nga ligjvënësi paraqet kufizim të subjekteve për performancë të lirë në treg dhe ndërmarrësi si themele kyçe të sistemit ekonomik të përcaktuara me Kushtetutë. Sipas pretendimeve, ligji i kontestuar bie ndesh me sundimin e ligjit, lirinë e tregut dhe sipërmarrjen, dispozita të parashikuara në Kushtetutë.

Para gjykatësve kushtetues do të gjendet edhe nisma me të cilën kontestohet: Pjesa “për nëpunësit civilë” nga neni 142 paragrafi 1 i Ligjit për barnat dhe pajisjet mjekësore dhe neni 2 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barnat dhe pajisjet mjekësore, si dhe iniciativa për nenin 28 dhe plotësimin e Ligjit për barnat dhe mjetet mjekësore.

Të fundit