24/05/2024
11.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Konferencë rajonale “Bashkë të suksesshëm! Mbikëqyrje dhe qasje rajonale për parandalimin dhe luftën kundër tregtisë me njerëz”

Vërehet se më shumë para fitohen dhe merren nga kontrabandimi i njerëzve sesa nga kontrabanda e drogës, ky është një ndryshim që e kemi vërejtur në dekadën e fundit dhe shohim se ky fenomen po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë. Është shumë e qartë se hapi i parë për parandalimin dhe eliminimin e këtij fenomeni është forcimi i bashkëpunimit policor në rajon, por mendoj se aktiviteti policor nuk do të mjaftojë në fund të ditës sepse kemi nevojë për komponentin social sepse ekzitson numër i madh i çështjeve sociale që lidhen me këtë fenomen, theksoi zëvendësambasadori në ambasadën gjermane në vend, Oto Graf.

Ai theksoi se njerëzit migrojnë sepse kërkojnë kushte më të mira jetese dhe mendon se është shumë e rëndësishme të sigurohet se kushtet e punës kudo në botë po përmirësohen.

“Qeveria Gjermane miratoi një akt nënligjor për monitorimin e aktiviteteve dhe kushteve që ndodhin gjatë prodhimit në të gjithë zinxhirin e furnizimit dhe kushtet në të cilat ofrohen më tej ato produkte që vijnë në tregun tonë. Një nga arsyet që ne e bëjmë këtë është për të parë se si po shkon prodhimi, por edhe për të bindur kompanitë që të monitorojnë kushtet e punës në vendet ku ata i kryejnë blerjet. E gjithë kjo do të ndihmojë edhe në eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore, sepse nëse kushtet e punës përmirësohen në vendet e tjera, do të ketë më pak mundësi apo nevojë për të emigruar, por edhe më pak mundësi që kontrabandistët dhe njerëzit të përfitojnë nga kjo situatë për të pasur një mjedis social më të qëndrueshëm në të gjitha vendet, në vendet në të cilat njerëzit migrojnë, tha Graf.

Drejtori i GIZ-it në vend, David Oberhuber, tha se duhet të zhvillohet një debat mes qeverive në rajon.

“Fillimisht, ne u përqendruam në identifikimin e viktimave dhe mënyrën se si të sillemi me viktimat e mundshme, dhe çfarë shërbimesh mund t’u ofrohen këtyre personave që janë në rrezik apo atyre që tashmë janë viktima të krimeve të tilla. Ne kemi krijuar shërbime të shumta së bashku me partnerët tanë nga institucionet publike me partnerë nga sektori civil dhe mjeti ynë kryesor kanë qenë ekipet tona mobile që janë krijuar nga një partneritet i përbashkët ndërmjet institucioneve qeveritare dhe sektorit civil. Ishte veçanërisht e rëndësishme për ne që të vendosim këtë bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe sektorit civil, të kemi një dialog ndërmjet këtyre partnerëve që ndonjëherë edhe ndalet, dhe ne donim ta kapërcenim atë sfidë, të kishim një kuptim të përbashkët të problemit, dhe më tej për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Ne mbuluam tetë mijë persona dhe me këtë tashmë japim një foto të viktimave të mundshme që shfaqen në trafikim të tillë, sigurisht që kemi punuar edhe me qendrat e pritjes, qendrën për emigrantë, si dhe strehimoret që kujdesen për viktimat e trafikimit me njerëz” tha Oberhuber.

Според него добро е што веќе има најави да работат на превентивниот апсект, да можат да се произнесат со сет на мерки за целосна борба против трговија со луѓе во наредните три години.

Drejtori i Qendrës Rajonale të Nismës për migrim, azil dhe refugjatë (MARRI) Sashko Kotsev theksoi se përmes kësaj konference dëshirojnë të forcojnë vetëdijen për sfidat dhe rreziqet që lidhen me këtë krim, por edhe të rrisin vetëdijen për dimensionin e madh të ky krim, por edhe rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet organizatave joqeveritare, komunitetit akademik dhe aktorëve të tjerë në Ballkanin Perëndimor.

“Ne si MARRI vlerësojmë veçanërisht bashkëpunimin që na jepet në përmbushjen e synimeve tona për t’u bërë një qendër rajonale e njohurive lidhur me migrimet, ndaj duke pasur parasysh këtë projekt për të forcuar kapacitetet njerëzore dhe zhvillimin e modelit të ri për bazën e të dhënave, statistikat e lidhura me kontrabandën e njerëzve. Në faqen tonë do të publikohen një sërë statistikash dhe dokumentesh të reja, të cilat do të përditësohen edhe në faqen tonë”, tha Kocev.

Të fundit