18/06/2024
27.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Lloga: Gjykata Kushtetuese të vendos për Udhëzimin për librat amë

 Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga kërkon nga Gjykata Kushtetuese që të sjell vendim përfundimtar lidhur me lëndën ku është kontestuar kushtetutshmëria e Udhëzimit për librat amë, ndërsa për të cilën gjykata më parë solli masë të përkohshme.

“Si ministër i Drejtësisë, para disa ditësh iu drejtova të gjithë gjyqtarëve të respektuar të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me çështjen ku kontestohet kushtetutshmëria dhe ligjshmëria e Udhëzimit për mbajtjen e Librave amë dhe për të cilën Gjykata Kushtetuese miratoi një masë të përkohshme në seancën e mbajtur më 07.05.2023, përkatësisht ndalimin e ekzekutimit të akteve individuale që dalin nga Udhëzimi specifik, derisa Gjykata Kushtetuese të marrë vendim përfundimtar për atë rast”, thekson në deklaratën me shkrim ministri Lloga.

Ai kërkon nga Gjykata Kushtetuese që për rastin konkret të veprojë në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese dhe të marrë një vendim meritor, në përputhje me qëndrimin e arritur tashmë që nga viti 2004.

“Gjykata Kushtetuese në vendimin e atëhershëm vendosi se ‘Afati i përcaktuar me kushtetutë për publikimin nuk mund të pranohet se është normë kushtetuese me qëllim kufizues në lidhje me zbatimin e rregulloreve që u publikuan me shtyrjen e afatit dhe hynë në rendin juridik, sepse ajo normë është pjesë e tërësisë së normave kushtetuese për garancitë e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, të cilave dhe në kësi rasti, në mënyrë të pamohueshme u sigurohet dhe plotësohet e drejta e garantuar e publikimit, me qëllim njohjen me ligjet dhe rregullore të tjera në rendin juridik”, thekson ministri.

Ministria e Drejtësisë pret që Gjykata Kushtetuese të veprojë në afat sa më të shpejtë të mundshëm në përputhje me praktikën tashmë të krijuar, sepse jurisprudenca e ndryshme e Gjykatës Kushtetuese për të njëjtat çështje çon në rrezikimin e sigurisë juridike dhe të sundimit të së drejtës si një nga vlerat themelore të rendit tonë kushtetues.

Të fundit