03/03/2024
7.2 C
Tetovo

Të tjera lajme

Maqedoni: Shtrenjtohet produktet ushqimore, inflacioni ngjitet lart

Banka Popullore thotë se në korrik, janë shtrenjtuar çmimet e produkteve ushqimore, të pritshme në këtë kohë pandemie, ndërsa presin që inflacioni të ngjitet më lart deri në fund të vitit

Ushqimi u shtrenjtua në korrik, ndërsa inflacioni pritet të rritet. Kjo, ndër të tjera, u konstatua nga Komiteti i Politikës Monetare Operative i Bankës Popullore, e cila shqyrtoi zhvillimet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe vendase dhe treguesit e ekonomisë vendase në kontekstin e qëndrimit të politikës monetare.

“Pas uljes së normës së interesit në bonot e thesarit tre herë që nga fillimi i vitit, në këtë seancë u vendos që ta ruajmë atë në nivelin prej 1.5 për qind. Ulja e normës bazë të interesit në nivelin aktual, si dhe ulja e ndjeshme e sasisë së ofruar të bonove të thesarit, kontribuuan në rritjen e likuiditetit të sistemit bankar dhe mbështetjen e flukseve të kredisë në ekonomi. Nisur nga lehtësimi tashmë, kur ekzistojnë ende rreziqe, në këtë seancë u vendos gjithashtu që niveli i interesit të faturave te bonot e thesarit të mbahet në nivelin aktual, sipas rastit me kushtet aktuale ekonomike dhe financiare. Në të njëjtën kohë, në seancë u vlerësua se likuiditeti i lëshuar i një totali prej 15 miliardë denarë përmes instrumentit themelor të Bankës Kombëtare në prill dhe maj – është i përshtatshëm, dhe u vendos që në ankand të ofrohen bonot e thesarit në shumën e pandryshuar prej 10 miliardë denarë”, thonë nga Banka Popullore e Maqedonisë, ndërsa shtojnë se janë rishikuar edhe treguesit e fundit në ekonominë e brendshme. Nga kjo bankë shprehen se në korrik, janë shtrenjtuar çmimet e produkteve ushqimore, të pritshme në këtë kohë pandemie, ndërsa presin që inflacioni të ngjitet më lart deri në fund të vitit.

“Pas ngadalësimit të rritjes në tremujorin e parë të vitit 2020, të dhënat e disponueshme për tremujorin e dytë të vitit tregojnë për efekte negative më të theksuar të krizës shëndetësore në aktivitetin ekonomik, në përputhje me pritjet. Ato janë të dukshme përmes rënies dyshifrore në prodhimin industrial dhe qarkullimit në tregti dhe furnizimi me ushqim, dhe pas rritjes në tremujorin e parë, një rënie vërehet në ndërtim. Sidoqoftë, për sa i përket muajve, rënie më të madhe kemi në prill dhe maj, ndërsa në qershor ka shenja të vogla të rimëkëmbjes”, thonë nga BPM.

Sa i përket ndryshimeve të çmimeve, niveli i inflacionit në korrik ishte 1.3 për qind në bazë vjetore dhe 0.6 për qind kumulative për shtatë muajt e parë të vitit, kryesisht për shkak të çmimeve më të larta të ushqimit. “Ndryshime të tilla paraqesin një devijim në rritje nga niveli i pritshëm i inflacionit për vitin 2020. Në kushte të tilla, si dhe në drejtime të ndryshme të rishikimit të çmimeve të importit dhe paqëndrueshmërisë së madhe të tyre, të shprehur posaçërisht në kushte të pandemisë globale, ekziston një paqartësi në lidhje me projeksionin e inflacionit për vitin 2020”, thotë BPM. (koha.mk)

Të fundit