23/05/2024
12.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

MASh tregon sa kohë mund të përdoren librat që janë marrë nga nxënësit

Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se në përputhje me Ligjin për Tekstet Shkollore në Arsimin Fillor dhe të Mesëm, të gjitha tekstet shkollore mund të përdoren më së shumti 5 vjet, me përjashtim të klasës së parë, të dytë dhe të tretë, si dhe tekste shkollore të caktuara nga klasat më të larta në të cilat kanë përmbajtje që nxënësi i plotëson me shkrim, ngjyrosje, prerje dhe ngjitje të cilat përdoren njëherë.

“Tekstet shkollore dhe të gjitha materialet e tjera mësimore që i ofrojnë institucionet kompetente në fushën e arsimit të udhëhequra nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe të cilat janë të përgatitura në bazë të programeve mësimore, kanë për qëllim fillimisht t’iu ndihmojnë nxënësve në përvetësimin e materies mësimore dhe marrjen e njohurive të aplikueshme përmes të mësuarit me kuptim, por edhe për të inkurajuar kreativitetin e tyre dhe të menduarit kritik. Për arritjen e këtyre synimeve është e nevojshme realizimi i plotë i programeve mësimore, ndërsa të cilat ndër të tjera parashikojnë plotësimin e përmbajtjeve në pjesë të teksteve shkollore. Prandaj, Ministria e Arsimit dhe Shkencës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në realizimin e procesit arsimor, që të mos kufizojnë përdorimin e teksteve shkollore dhe plotësimin e përmbajtjeve në kuadër të atyre që parashikohen për plotësimin nga ana e nxënësve”, theksohet në kumtesën e MASH-it.

Ministria bën të ditur se nuk ka nevojë të shtypen tekstet shkollore, të cilat janë të disponueshme në formë elektronik në www.e-ucebnici.mon.gov.mk.

“MASH vazhdon edhe në të ardhmen të prokuron tekste shkollore krejtësisht të reja për nxënësit më të vegjël të shkollave fillore dhe t’i zëvendësojë ato me klasat tjera të cilat nuk mund të përdoren për shkak të dëmtimit të tyre”, komunikon Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Të fundit