25/04/2024
6.7 C
Tetovo

Të tjera lajme

Mbështetje financiare për bizneset e reja

Çdo i ri që ka ide për sipërmarrje sociale rinore, por nuk ka kapital fillestar që tani do të ketë mundësi përmes platformës “Sipërmarrësit e rinj” t’i prezantojnë nismat e tyre për ndërmarrjet sociale dhe më pas të grumbullojnë mbështetje financiare nga opinioni për realizimin e tyre.

“Sipërmarrësit e rinj” paraqet vegël që është shpikur si resurs për nisma të reja për edhe për nisma ekzistuese dhe ofron ndihmë në çdo hap të procesit të realizimit dhe promovimit të biznes idesë. Procesi i prezantimit të idesë është i shpejtë dhe i thjeshtë. Nevojitet regjistrim në platformë me krijimin e profilit.

Ueb platformat “Sipërmarrësit e rinj” është krijuar nga Këshilli nacional për të rinj, me mbështetjen financiare të BE-së. Qëllimi është të nxitet përforcimi ekonomik dhe zhvillimi i sipërmarrësisë sociale si mënyrë moderne për vetëpunësimin e të rinjve.

Të fundit