25/07/2024
22.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Mbi 281.000 qytetarë kanë sigurim jetese, është investuar tetë milionë euro për tre muaj

Pesë kompanitë e sigurimit të jetës, në tremujorin e parë kanë lidhur 14 mijë kontrata të reja me të cilat kanë siguruar jetën e tyre mbi 20 mijë qytetarë. Nga 8 milionë euro të investuara në produkte klasike të sigurimit: risk dhe sigurime me komponentë kursimi, janë investuar 6.3 milionë euro, ndërsa pjesa tjetër është investuar në sigurimet “junit linkd”.

20 mijë qytetarë të rinj kanë siguruar jetën në tre muajt e parë të vitit, pra numri i përgjithshëm i qytetarëve me sigurime jete ka kaluar shifrën 281 mijë. Kjo është 8 për qind më shumë persona të siguruar në krahasim me fundin e vitit të kaluar. Në tre muajt e parë qytetarët kanë investuar 494 milionë denarë (8 milionë euro) në sigurimin e jetës, tregojnë të dhënat zyrtare të Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve (AMS).

Më të shumtat janë investimet në të ashtuquajturin sigurim risku. Sigurim risku kanë mbi 220,000 qytetarë dhe kjo është gati 20,000 më shumë të siguruar në krahasim me fundin e vitit 2021.

Ky produkt përfshin sigurimin e jetës së të siguruarit edhe në rast të vdekjes së tij, shuma e siguruar i paguhet familjarit, bashkëshortit ose përfituesit tjetër të sigurimit. Me këtë lloj sigurimi, nëse rreziku nuk ndodh deri në skadimin e kontratës së sigurimit, të gjitha mjetet e investuara mbahen nga shoqëria e sigurimeve.

Në fund të marsit të këtij viti, 50 mijë qytetarë kanë sigurim jete me komponent kursimi. Ky produkt i mundëson të siguruarit të marrë investimin e tij si kursim me një interes të caktuar pas skadimit të kontratës së sigurimit.

Deri në fund të muajit mars të këtij viti, rreth 11 mijë qytetarë kanë sigurimin e jetës, të quajtur gjerësisht “sigurimi junit linkd”. Në këtë klasë, një pjesë e parave të paguara për sigurimin e jetës investohet në fonde investimi, çmimet e tregut të të cilave varen nga lëvizjet e tregjeve rajonale dhe globale të kapitalit.

Pikërisht për shkak se vlera e këtyre investimeve varet nga bursa, rreziku i investimit në këtë produkt merret përsipër nga i siguruari. Kjo do të thotë se në fund të periudhës në të cilën është lidhur kontrata e sigurimit, shuma e parave që duhet të marrë i siguruari do të varet nga çmimet e tregut (d.m.th. në bursë) të aksioneve të fondeve të investimit në të cilat paratë e sigurimit të jetës u investuan.

Nga gjithsej investimet në sigurimin e jetës në tre muajt e parë, 387 milionë denarë (6,3 milionë euro) janë investime në produkte klasike të sigurimit: rrezik dhe sigurim me komponentë të kursimit. Investimet në sigurimin “junit linkd” për këtë periudhë arritën në 107 milionë denarë (1,7 milionë euro).

Në tre muajt e parë të këtij viti, pesë kompanitë e sigurimit të jetës u kanë paguar gjithsej 180 milionë denarë (2,9 milionë euro) të siguruarve të tyre në bazë të mbijetesës, ndërprerjes së kontratave ose vdekjes. Ndryshe, viti i kaluar ishte vit rekord sa i përket gjithsej investimeve në sigurimin e jetës, të cilat i kaluan 2 miliardë denarë (32,5 milionë euro).

Të fundit