12/07/2024
30 C
Tetovo

Të tjera lajme

Më 20 maj skadon afati për aplikim në thirrjen publike për mbështetje për blerje të traktorit

Më 20 maj skadon afati për thirrjen publike për shfrytëzimin e mjeteve për furnizim të traktorit, përkujton Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) dhe ju bën thirrje të gjithë të interesuarve që nuk kanë aplikuar, këtë ta bëjnë në ditët në vijim.

Vlera maksimale të cilën çdo shfrytëzues mund ta marrë është deri 3.500.000 denarë. Paratë ndahen për periudhën e realizimit të planit afarist dhe paguhen në nivel vjetor.

“Qëllimi është që sa më shumë bujq t’i shfrytëzojnë këto mjete, veçanërisht tani, kur gjendemi në krizë botërore ekonomike. Të drejtë të shfrytëzimit të mjeteve kanë kooperativat bujqësore të cilat janë të regjistruara në Regjistrin e Vetëm të Korporatave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, sipas Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural. Kërkuesit të cilët ishin shfrytëzues të ndihmës financiare për furnizim të traktorëve përmes Programit IPARD dhe Programeve kombëtare për mbështetje financiare të zhvillimit rural në pesë vitet e kaluara, nuk janë të pranueshëm si shfrytëzues të kësaj mase”, informoi MBPEU

Thirrja publike ka të bëjë vetëm për investime për furnizimin e traktorëve, përderisa furnizimin nuk përfshin mekanizëm bujqësor nuk është shpenzim i pranueshëm në këtë thirrje publike, ndërsa kriteret të cilat duhet t’i përmbushin të interesuarit janë: minimum kapaciteti prodhues prej dy hektarë për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore ose të një kulture bujqësore, minimum 0,5 hektarë për kapacitet prodhues të perimeve në vende të hapura dhe minimum 0,5 hektarë për kapacitet prodhues të duhanit.

Paratë e dedikuara për investime për furnizim të traktorit janë pjesë e Programit për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2022.

Udhëzuesi për regjistrimin e të interesuarve në sistemin për parashtrim elektronik me kërkesë mund të merret në faqen e parë në e-baranje.ipardpa.gov.mk. Udhëtuesi për shfrytëzues për masën mund të merret pas fillimit të krijimit të kërkesës për masën.

Në thirrjen e fundit në dhjetor të vitit 2022 ishin ndarë 540 traktorë. Në bazë të kësaj, ata të cilit tashmë kanë shfrytëzuar mjete nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nuk kanë të drejtë që të aplikojnë përsëri.

Të fundit