22/04/2024
11.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

Mediat mund të parashtrojnë kërkesë për subvencionim të sigurimit social për të punësuarit

Drejtoria për të Ardhura Publike bëri të ditur se konform Dekretit me fuqi ligjore për subvencionim të kontributeve për sigurim të detyruar social për të punësuarit në media, punëdhënësi – media për çdo të siguruar për muajin qershor, korrik dhe gusht të vitit 2020 i subvencionohen 100 për qind nga vlera për pagesë të kontributeve nga sigurimi i detyruar social.

Për realizimin e të drejtës për subvencionim, punëdhënësi – media me kërkesë së kompletuar për subvencionim të pagesës së kontributeve (formular BS-PZSOM) në Llogarinë mujore për pagesë të integruar formula MPIN) të të siguruarin për të cilin kërkon subvencionim të pagesës së kontributeve në fushën 3.23 vendos shifrën 630. Për parashtrim të llogarisë duhet të ndërmerret versioni i ri i softuerit të klientit, theksojnë nga DAP-i. ar/

Të fundit