17/06/2024
25.9 C
Tetovo

Të tjera lajme

Nënshkruhen 12 marrëveshje për bashkëpunim ndërkufitar me Bullgarinë dhe Kosovën

Dymbëdhjetë marrëveshje për bashkëfinancim të projekteve për bashkëpunim ndërkufitar me Bullgarinë dhe Kosovën në vlerë të përgjithshme prej 3.6 milion euro nënshkroi sot ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski me përfaqësues të sektorit civil, të disa komunave dhe dy qendrave për zhvillim.

Mjetet sigurohen nga Programi IPA i Bashkimit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar, ndërsa bashkëfinancimi kombëtar në vlerë prej 15 përqind për projekt, i cili është një kusht i detyrueshëm për përdorimin e fondeve të BE në shumën prej 337 mijë euro, sigurohet nga buxheti i shtetit nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.

“Në këtë mënyrë, shteti përmes Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale stimulon aplikantët potencial që të hyjnë me guxim në partneritete për bashkëpunim ndërkufitar, për të përgatitur projekte të mira që janë të rëndësishme për shtetin dhe qytetarët në rajonet kufitare dhe kështu shfrytëzojnë maksimalisht Fondet e sindikatës janë në dispozicionin tonë. Tetë projekte do të financohen nga Programi i bashkëpunimit ndërkufitar me Bullgarinë dhe katër me Kosovën. Vlera e përgjithshme e projekteve me Bullgarinë është 2.7 milion euro, dhe me Kosovën 900,000 euro”, tha Milevski.

Ai theksoi se nga fondet parainkuadruese nga instrumenti IPA deri më tani me programin bullgar kemi zbatuar 100 projekte në periudhën e parë të programimit dhe 73 në periudhën e dytë të programimit – IPA 2. Me programin e Kosovës, i cili filloi më vonë, në periudha e dytë programuese 12 projekte me partnerë nga Kosova.

Milevski nënvizoi se në fillim të periudhës së programimit, OJQ-të dhe sektori i shoqërisë civile dominuan në aprovimin e këtyre fondeve, por falë rritjes së kapaciteteve të komunave, rajoneve planifikuese dhe ndërmarrjeve publike, tani fotografia po ndryshon dhe ato dominojnë në miratimin dhe përdorimin e mjeteve nga BE-ja.

Janë nënshkruar marrëveshje me kryetarët e komunave të Karbincit, Berovës, Kriva Pallankës, Kumanovës, Gazi Babës dhe Shtipit, me qendrat për zhvillimin e rajonit planor Juglindor dhe Verilindor, me dy ndërmarrje publike nga Makedonska Kamenica dhe Kumanova, si dhe me Shoqërinë Ekologjike nga Makedonska Kamenica dhe Fondacioni për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga Shkupi.

Të fundit