20/07/2024
21.5 C
Tetovo

Të tjera lajme

Njoftim nga TV KOHA – TETOVË

Njoftim nga TV KOHA TETOVË

17 Qershor 2024

TV KOHA njofton opinionin se me ndryshimet e fundit në Ligjin për Shërbime Mediale Audiovizive, neni 141 a, paragrafët 2 dhe 3, ne jemi të detyruar t’i thërrasim publikisht operatorët kabllorë për lidhjen e kontratave të reja komerciale.

Duke respektuar rregulloret ligjore pozitive, ju njoftojmë se nga data 1 shtator 2024 Presim që operatorët e rrjeteve publike të komunikimit, gjegjësisht operatorët kabllorë, të ndajnë nga 4 DENAR nga parapagimi që e mbledhin nga qytetarët e Maqedonisë. + TVSH për cdo  abonent.

Me respekt, TV KOHA TETOVË

 

Соопштение од ТВ КОХА ТЕТОВО

јуни 17, 2024

ТВ КОХА  ја известува јавноста дека со последните измени на Законот за Аудиовизуерлни медиумски услуги, членот 141 а , ставови 2 и 3, обврзани сме јавно да ги повикаме кабелските оператори за склучување на нови комерцијални договори.

Почитувајќи ги позитивните законски прописи, објавуваме дека од 1 Септември 2024 год. очекуваме од операторите на јавни комуникациски мрежи , односно кабелските оператори, од претплатата која ја наплатуваат од граѓаните на Македонија, да одвојат по 4 ден. + ДДВ по еден претплатник.

Со почит,
ТВ КОХА ТЕТОВО

 

Të fundit