13/04/2024
13.4 C
Tetovo

Të tjera lajme

Operatorët do të ndërpresin me riemetimin e TV-kanaleve vendore dhe të huaja, përveç të servisit publik

Riemetimi i të gjitha TV-kanaleve vendore dhe të huaja përmes operatorëve të Maqedonisë së Veriut do të ndërpritet. Operatorët do ta transmetojnë vetëm servisin publik – RTVM1, RTVM2 dhe Kanalin kuvendor, unanimisht vendosi Shoqata e Teknologjive Informatiko-Komunikuese, ku janë bashkuar të gjithë operatorët.

Siç bënë të ditur nga shoqata, vendimi i këtillë ka të bëjë në ndryshimet e reja të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale (LSHMAA), që Kuvendi e miratoi më 16.2.2020, në ditën e shpërndarjes, me procedurë të shkurtuar dhe jotransparente dhe pa debat paraprak publik.

Për këtë, siç theksohet, vendim i detyruar që të ndërpritet riemetimi i TV-kanaleve vendore dhe të huaja, Shoqata i ka informuar presidentin e shtetit, kryetarin e Kuvendit, kryetarin e Qeverisë, ministrat dikasterial në Qeveri, AKE-në, ASHMAA-në, Komisionin Evropian, radiodifuzerët e huaj dhe vendorë dhe opinionin ndërkombëtar.

“Arsye për një hap të këtillë janë ndryshimet ligjore me të cilat operatorëve u imponohet obligim që të garantojnë për të drejtat autoriale të programeve të cilat ato nuk i prodhojnë, por vetëm i riemetojnë dhe për këtë të mbajnë përgjegjësi materiale dhe penale. Detyrimi i këtillë i përcaktuar me Ligj është në kundërshtim me Direktivat e BE-së dhe të të gjitha parimeve themelore të veprimtarisë radiodifuzive dhe politikës mediatike të përcaktuara nga ana e BE-së, për çfarë Shoqata ka marrë edhe mendim me shkrim nga ana e Delegacionit të BE-së në vend. Njëkohësisht, ky detyrim i këtillë ligjor për operatorët paraqet gjendje të fuqisë madhore dhe është e pazbatueshme sepse operatorët të cilët riemetojnë program nuk munden të kenë as kontroll, as përgjegjësi për atë nëse janë rregulluar të drejtat autoriale për të gjitha programet individuale që i krijojnë dhe emetojnë televizionet”, qëndron në kumtesën e Shoqatës.

Njëherit, nga Shoqata e teknologjive informatike-komunikuese theksojnë se kanë parashtruar kërkesë deri te Gjykata Kushtetuese për aprovimin e një mase të përkohshme të cilën do të anulohet zbatimi i tij, për shkak të paligjshmërisë.

Vendimi për ndërprerjen e riemetimit të kanaleve televizive do të jetë në fuqi derisa institucionet kompetente nuk gjejnë zgjidhje të pranueshme me të cilën do të shfuqizohen dispozitat ligjore kontestuese. Si rezultat i .pazbatueshmërisë së Ligjit, e me qëllim shfrytëzuesit të TV-shërbimeve të mos dëmtohen, operatorët nuk do ta paguajnë shfrytëzimin e TV-shërbimeve për periudhën derisa zgjat ndërprerja, qëndron në kumtesën e Shoqatës.MIA.

Të fundit