23/04/2024
6.6 C
Tetovo

Të tjera lajme

U hap Ueb Faqja e Re për disponueshmërinë e Listave të Kuqe Kombëtare

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e hapi Ueb Faqen e Re të Listës së Kuqe Kombëtare të disponueshme në

Почетна

Listat e Kuqe Kombëtare u zhvilluan si pjesë e projektit GEF / UNEP: “Arritja e mbrojtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe mirëmbajtjes së biodiversitetit në planifikimin e përdorimit të tokës”, ku u identifikuan dhe u sistemuan 46 specie Herpetofauna (amfibë dhe zvarranikë). ) dhe një vlerësim të 14 specieve bimore, të cilat kanë statusin ndërkombëtar dhe kombëtar të mbrojtjes. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Zyrën Rajonale për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore të Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN ECARO).

Përgatitja e Listave të Kuqe është një nga aktivitetet më të rëndësishme të MMJPH-së në fushën e mbrojtjes së natyrës në drejtim të rritjes së efikasitetit të mbrojtjes dhe menaxhimit të komponentëve të biodiversitetit në nivelin kombëtar, i cili është gjithashtu një detyrim ligjor, dhe është gjithashtu një nga veprimet prioritare të Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen e Natyrës 2017-2028 si dhe Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit 2017-2023.
Listat e Kuqe të përgatitura do të kenë një funksion aplikimi në punën e përditshme të MMJPH, në kontekstin e zbatimit të procedurave administrative për mbrojtjen, ruajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të biodiversitetit./ TV KOHA/

Të fundit