28/05/2024
20.1 C
Tetovo

Të tjera lajme

Projekt gjermano-maqedonas për rritje të ndërgjegjësimit për ndotjen

Projekti CleanBREATHE, hulumtim për ndotjen e ajrit me ndihmën e zgjidhjeve teknike dhe edukative, synon ta bëjë të dukshëm ajrin e ndotur dhe të inicojë ndryshime afatgjata në sjelljen e aktorëve shoqërorë, informojnë nga Iniciativa O2, një shoqatë që mbron rritjen e ndërgjegjësimit për ndotjen e ajrit dhe reduktimin e saj nëpërmjet një qasjeje sistematike.

Projekti zhvillohet ndërmjet Universitetit gjerman Magdeburg-Stendahl dhe FINKI-t maqedonas në UKIM, ku janë të përfshirë krijuesit e platformave për vizualizimin e ndotjes së ajrit, Pulse. Iniciativa Eco1 dhe AirCare2 dhe O2.

Qëllimet e projektit janë: krijimi i vetëdijes qytetare dhe përshtatja e qëndrueshme e sjelljes në dy vende (Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Gjermania) si model për të gjithë Evropën, përmes një qasjeje të shkencës për dizajn kritik, më pas dizajnimi dhe planifikimi i rrjeteve të sensorëve, qasje të reja për sensorë për pajisjet mobile dhe algoritme për parashikimin e inteligjencës artificiale.

Përveç kësaj, projekti synon të zhvillojë modele të reja biznesi që duhet të ndihmojnë bizneset me sjellje të ndërgjegjshme për mjedisin.

“CleanBREATHE do të organizojë punëtori për qytetarët dhe studentët për të rritur ndërgjegjësimin për temën dhe për të rritur pjesëmarrjen në procesin e mbledhjes së të dhënave, njoftojnë nga Iniciativa O2.

Nga Shoqata kumtojnë se dhjetorin e kaluar është mbajtur një punëtori e përbashkët me 16 studentë nga Gjermania dhe Maqedonia e Veriut, e cila ka krijuar ide për një instalim publik që mund të përdoret për të rritur ndërgjegjësimin për ndotjen e ajrit në qytetet gjermane Magdeburg dhe Shkup.

Të fundit